EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Netwerk Strategie van Lissabon/ Europa 2020-controle

Het netwerk was in 2008 opgericht als een platform om HCI’s bij te staan bij de beoordeling, op zowel nationaal als Europees niveau, van maatregelen in het kader van de strategie van Lissabon/ Europa 2020 en om activiteiten op dit terrein te coördineren.
 
Het network helpt controleurs bij uitwisseling van ervaringen en informatie met betrekking tot door HCI’s vastgestelde strategieën, beste praktijken, gebruikte controlemethoden en -technieken. De samenwerking binnen het netwerk vindt voornamelijk online plaats, maar er kunnen ook gespecialiseerde workshops worden georganiseerd.
 
Neem voor meer informatie contact op met:
 
Mw. Ana Furtado, Portugese rekenkamer  

Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer