EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Netwerk Strategie van Lissabon/ Europa 2020-controle

Het netwerk was in 2008 opgericht als een platform om HCI’s bij te staan bij de beoordeling, op zowel nationaal als Europees niveau, van maatregelen in het kader van de strategie van Lissabon/ Europa 2020 en om activiteiten op dit terrein te coördineren.
 
Het network helpt controleurs bij uitwisseling van ervaringen en informatie met betrekking tot door HCI’s vastgestelde strategieën, beste praktijken, gebruikte controlemethoden en -technieken. De samenwerking binnen het netwerk vindt voornamelijk online plaats, maar er kunnen ook gespecialiseerde workshops worden georganiseerd.
 
Neem voor meer informatie contact op met:
 
Mw. Ana Furtado, Portugese rekenkamer  

Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer