Het netwerk was in 2008 opgericht als een platform om HCI’s bij te staan bij de beoordeling, op zowel nationaal als Europees niveau, van maatregelen in het kader van de strategie van Lissabon/ Europa 2020 en om activiteiten op dit terrein te coördineren.
 
Het network helpt controleurs bij uitwisseling van ervaringen en informatie met betrekking tot door HCI’s vastgestelde strategieën, beste praktijken, gebruikte controlemethoden en -technieken. De samenwerking binnen het netwerk vindt voornamelijk online plaats, maar er kunnen ook gespecialiseerde workshops worden georganiseerd.
 
Neem voor meer informatie contact op met:
 
Mw. Ana Furtado, Portugese rekenkamer