EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Verklaringen

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Verklaring van het Contactcomité van de EU (CC 1/2018)


over tekortkomingen in de verantwoordings- en controleregelingen van het toezichtsmechanisme voor banken in de eurozone
25/09/2015

Verklaring van het Contactcomité 2015


De waarborging van volledig controleerbare, verantwoordingsgerichte en doeltreffende regelingen voor bankentoezicht na de invoering van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme
11/06/2013

Verklaring van het Contactcomité 2013


Het belang van passende regelingen voor controle en verantwoording in de Economische en Monetaire Unie en het economisch bestuur van de EU
14/10/2011

Verklaring van het Contactcomité 2011


Verklaring gericht aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Europese Commissie en de parlementen en regeringen van de EU-lidstaten


Zoeken


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer