EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Verklaringen

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Verklaring van het Contactcomité van de EU (CC 1/2018)


over tekortkomingen in de verantwoordings- en controleregelingen van het toezichtsmechanisme voor banken in de eurozone
25/09/2015

Verklaring van het Contactcomité 2015


De waarborging van volledig controleerbare, verantwoordingsgerichte en doeltreffende regelingen voor bankentoezicht na de invoering van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme
11/06/2013

Verklaring van het Contactcomité 2013


Het belang van passende regelingen voor controle en verantwoording in de Economische en Monetaire Unie en het economisch bestuur van de EU
14/10/2011

Verklaring van het Contactcomité 2011


Verklaring gericht aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Europese Commissie en de parlementen en regeringen van de EU-lidstaten


Zoeken


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer