EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Taskforce ter verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking met Eurostat en de nationale bureaus voor de statistiek (NBS)

De taskforce ter verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking met Eurostat en de nationale bureaus voor de statistiek (NIS) werd opgericht in oktober 2011 en werd gezamenlijk voorgezeten door de HCI’s van Denemarken en Polen. De algemene doelstelling van de taskforce was, te bepalen op welke terreinen de HCI’s, Eurostat en de nationale bureaus voor de statistiek kunnen samenwerken, en advies uit te brengen over concrete acties. Activiteiten van de taskforce waren onder meer het ontwikkelen van een vragenlijst om informatie te verzamelen over de huidige stand van zaken op het gebied van de betrekkingen tussen de HCI’s en de NIS, alsook het contacteren van de NBS om van gedachten te wisselen over mogelijke samenwerking. De resultaten van de vragenlijst, alsook de juridische voorwaarden voor en mogelijke vormen van samenwerking werden door de taskforce besproken op zijn vergadering te Kopenhagen in juni 2012, waaraan ook vertegenwoordigers van Eurostat en het Deense NBS deelnamen. De taskforce bracht op de vergadering van het Contactcomité in 2012 verslag uit over de resultaten van zijn werkzaamheden en voltooide deze met het achtergrondverslag en de resolutie over de samenwerking van de HCI’s met Eurostat en de NBS (CC-R-2012-2).
 
Neem voor meer informatie contact op met
 
mevrouw Nanna Henning (medevoorzitter), nationale controle-instantie van Denemarken, (nh@rigrevisionen.dk)
 
de heer Jacek Mazur (medevoorzitter), hoge controle-instantie van Polen (Jacek.Mazur@ nik.gov.pl)
 

 
Verslagen op dit terrein:
06/10/2013

Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions


In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer