EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Taskforce ter beoordeling van het kader voor samenwerking van het Contactcomité

De taskforce werd in 2015 opgericht om de sterke en zwakke punten van de samenwerking binnen het Contactcomité te evalueren en te beoordelen. Daarbij zal de taskforce beoordelen waarin de uitdagingen bestaan om de samenwerking binnen het Contactcomité zo doeltreffend mogelijk te maken, en zal deze voorstellen doen om aan die uitdagingen het hoofd te bieden en om de volgende stappen te bepalen.
 
Neem voor meer informatie contact op met: liaison.officer@eca.europa.eu.​
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer