Auteursrecht

© Europese Rekenkamer, 2006-2023​​
 
 

Afwijzing van aansprakelijkheid

Het Contactcomité van de HCI's van de EU‑lidstaten en van de Europese Rekenkamer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site, die uitsluitend ter informatie dient. Met name geldt het volgende:
  • de online weergegeven documenten zijn geen officiële documenten. Alleen de teksten zoals vastgesteld door het Contactcomité zijn authentiek;
  • de informatie op deze site vormt geen professioneel of juridisch advies;
  • hoewel het Contactcomité van de HCI's van de EU‑lidstaten en van de Europese Rekenkamer tracht te verzekeren dat de op deze site gepubliceerde informatie actueel en accuraat is, kan het dit geenszins garanderen. Fouten die onder onze aandacht worden gebracht, zullen zo nodig worden gecorrigeerd;
  • het Contactcomité van de HCI's van de EU‑lidstaten en van de Europese Rekenkamer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van op deze website beschikbare gegevens of informatie. Gebruikers wordt derhalve aangeraden om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, voordat zij deze gegevens - op eigen risico - gaan gebruiken;
  • de op deze site beschikbare informatie mag worden gekoppeld aan externe sites waarover het Contactcomité van de HCI's van de EU‑lidstaten en van de Europese Rekenkamer geen controle heeft en waarvoor het geen aansprakelijkheid aanvaardt.