EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Juridische mededeling

Auteursrecht

© Europese Rekenkamer, 2006-2021
 
 

Afwijzing van aansprakelijkheid

Het Contactcomité van de HCI's van de EU‑lidstaten en van de Europese Rekenkamer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site, die uitsluitend ter informatie dient. Met name geldt het volgende:
  • de online weergegeven documenten zijn geen officiële documenten. Alleen de teksten zoals vastgesteld door het Contactcomité zijn authentiek;
  • de informatie op deze site vormt geen professioneel of juridisch advies;
  • hoewel het Contactcomité van de HCI's van de EU‑lidstaten en van de Europese Rekenkamer tracht te verzekeren dat de op deze site gepubliceerde informatie actueel en accuraat is, kan het dit geenszins garanderen. Fouten die onder onze aandacht worden gebracht, zullen zo nodig worden gecorrigeerd;
  • het Contactcomité van de HCI's van de EU‑lidstaten en van de Europese Rekenkamer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van op deze website beschikbare gegevens of informatie. Gebruikers wordt derhalve aangeraden om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, voordat zij deze gegevens - op eigen risico - gaan gebruiken;
  • de op deze site beschikbare informatie mag worden gekoppeld aan externe sites waarover het Contactcomité van de HCI's van de EU‑lidstaten en van de Europese Rekenkamer geen controle heeft en waarvoor het geen aansprakelijkheid aanvaardt.
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer