EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Werkgroep Overheidsopdrachten / Groep Actualisering overheidsopdrachten

In 2004 richtte het Contactcomité (CC) een werkgroep op met de taak een website te ontwikkelen en te beheren gewijd aan de controle van overheidsopdrachten.
 
De werkgroep Overheidsopdrachten produceerde:
  • controlelijsten voor gebruik bij de financiële controle van overheidsopdrachten;
  • een gids met aanbestedingsvoorschriften van de EU en relevante uitspraken van het EHJ;
  • besprekingen van belangrijke kwesties als aanknopingspunt voor controleurs bij het beoordelen van de prestaties van de afdeling overheidsopdrachten bij openbare organen;
  • samenvattingen van relevante rapporten van de HCI's.
 
De werkgroep Overheidsopdrachten voltooide zijn mandaat in 2008. Na de opheffing ervan gaf het Contactcomité in 2008 een groep Actualisering overheidsopdrachten de taak om de resultaten en gegevens van de voormalige werkgroep Overheidsopdrachten bij te werken. De Groep Actualisering voltooide zijn mandaat in 2010. Bijgewerkte resultaten en gegevens zijn beschikbaar voor het publiek.
 
Neem voor meer informatie contact op met:
 
de heer Franz Wascotte (medevoorzitter), Belgisch Rekenhof (eu@ccrek.be)
 
mevrouw Nataša Skrt Kos (medevoorzitter), rekenkamer van de Republiek Slovenië (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)
 

 
Verslagen op dit terrein:
18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer