EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Werkgroep Belasting over de toegevoegde waarde

 
De werkgroep Belasting over de toegevoegde waarde werd opgericht als forum voor de uitwisseling van ervaringen betreffende het functioneren van het btw-systeem in de EU, met bijzondere aandacht voor:
  • Algemene trends op btw-gebied
  • Administratieve samenwerking tussen de lidstaten
  • Meting van het btw-verlies als gevolg van fraude en beoordeling doeltreffendheid van fraudebestrijdingsbeleid
  • Aanpak van intracommunautaire btw-fraude
  • Monitoring van ontwikkelingen op btw-gebied
  • Bevordering van samenwerking bij btw-controles
  •  
Neem voor meer informatie contact op met:
 
Dhr. Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

 


Verslagen op dit terrein: 
12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer