Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Browse publications

​​

20/10/2022

Joint report on the parallel audit of Medium-Term Budgetary Frameworks


In 2019, the EU Contact Committee launched a parallel audit of Medium-Term Budgetary Frameworks (MTBFs) within its Fiscal Policy Audit Network. The SAIs of Finland, France, Italy, the Netherlands, Portugal, Slovakia and Sweden took part, completing the relevant national audits and assessments mostly in 2020 and 2021. The joint report collates and analyses the findings. The parallel audit focused on central government budgeting and on planning or forecasting expenditure at least three years forward. The audit aimed to assess the practical implementation of medium-term expenditure objectives and forecasts in budget planning, and their functionality in national and EU contexts.
04/11/2021

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy na temat działań podjętych w odpowiedzi na pandemię COVID-19


Tematem tegorocznego wydania Kompendium kontroli są wyzwania związane z pandemią COVID-19, która stała się zarzewiem jednego z najbardziej destruktywnych jak dotąd kryzysów zdrowotnych na świecie, mającego olbrzymi wpływ tak na społeczeństwo, gospodarkę, jak i poszczególne osoby. Publikacja ta zapewnia informacje na temat wpływu pandemii i działań podjętych w odpowiedzi na nią na szczeblu narodowym i ponadnarodowym. Zawiera również przegląd wyników prac kontrolnych przeprowadzonych i opublikowanych w 2020 r. przez jedenaście najwyższych organów kontroli w UE.
18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
17/12/2020

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Cyberbezpieczeństwo


Tematem tegorocznej edycji kompendium kontroli jest cyberbezpieczeństwo – zagadnienie, które już przed wybuchem pandemii COVID-19 stanowiło sprawę dużej wagi dla obywateli UE. W kompendium przedstawiono informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisano główne inicjatywy strategiczne i podstawy prawne obowiązujące w tej dziedzinie w UE. Omówione zostały także najważniejsze wyzwania stojące przed UE i państwami członkowskimi, takie jak zagrożenie dla praw obywateli UE wynikające z niewłaściwego wykorzystania danych osobowych czy ryzyko, że w wyniku cyberataków instytucje nie będą w stanie świadczyć najważniejszych usług publicznych bądź będą je świadczyć w ograniczonym zakresie. W kompendium przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez 13 najwyższych organów kontroli.
16/12/2020

Contact Committee report on the “Preparation for resolution of medium-sized and small banks in the euro area”


The report has been prepared by the Contact Committee’s Task Force on Banking Union and sets out the findings of a parallel audit on banking resolution at national level. The report is the result of parallel audit work carried out by the SAIs of Austria, Estonia, Finland, Germany, the Netherlands, Portugal and Spain. The task force was co-chaired by the SAIs of Germany and the Netherlands.


WyszukiwanieNiniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.