Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Browse publications

29/04/2020

Kompendium kontroli - Zdrowie publiczne


W kompendium przedstawiono ogólne informacje na temat zdrowia publicznego, podstaw prawnych, głównych celów i odpowiadających im zadań na szczeblu państw członkowskich oraz na szczeblu unijnym. W publikacji ukazano także kluczowe wyzwania, z jakimi mierzą się w tej dziedzinie UE i państwa członkowskie. Zdrowie publiczne to złożony obszar kontroli. Duża liczba przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli w tym zakresie pokazuje jednak, jak zasadnicze ma ono znaczenie dla obywateli UE.
16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego UE (CC 1/2018)


w sprawie niedociągnięć w rozwiązaniach dotyczących kontroli i rozliczalności w ramach mechanizmu nadzoru bankowego w strefie euro
28/06/2018

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy


Kompendium kontroli opublikowane przez Komitet Kontaktowy to nowego rodzaju dokument, który ma ułatwić zainteresowanym stronom i szerszej opinii publicznej zapoznanie się z istotnymi wnioskami z przeprowadzonych kontroli. Pierwsza publikacja tego rodzaju poświęcona jest wyjątkowo aktualnemu zagadnieniu zatrudnienia młodzieży i integracji ludzi młodych na rynku pracy. Podstawę tego dokumentu stanowią sprawozdania z kontroli opracowane przez 14 członków Komitetu Kontaktowego w latach 2013–2017.
Bezrobocie młodzieży to jedno z priorytetowych zagadnień zarówno dla większości państw UE, jak i dla instytucji europejskich. W 2016 r. ponad 4 mln młodych Europejczyków nie mogło znaleźć zatrudnienia, a odsetek osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem pozostaje wysoki. Członkowie Komitetu Kontaktowego dążą do zapewnienia, by środki na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży na szczeblu krajowym i ponadnarodowym były wykorzystywane skutecznie.
Kompendium jest dostępne w 24 językach UE na niniejszej stronie internetowej.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017


Wyszukiwanie


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.