Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Browse publications

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego UE (CC 1/2018)


w sprawie niedociągnięć w rozwiązaniach dotyczących kontroli i rozliczalności w ramach mechanizmu nadzoru bankowego w strefie euro
28/06/2018

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy


Kompendium kontroli opublikowane przez Komitet Kontaktowy to nowego rodzaju dokument, który ma ułatwić zainteresowanym stronom i szerszej opinii publicznej zapoznanie się z istotnymi wnioskami z przeprowadzonych kontroli. Pierwsza publikacja tego rodzaju poświęcona jest wyjątkowo aktualnemu zagadnieniu zatrudnienia młodzieży i integracji ludzi młodych na rynku pracy. Podstawę tego dokumentu stanowią sprawozdania z kontroli opracowane przez 14 członków Komitetu Kontaktowego w latach 2013–2017.
Bezrobocie młodzieży to jedno z priorytetowych zagadnień zarówno dla większości państw UE, jak i dla instytucji europejskich. W 2016 r. ponad 4 mln młodych Europejczyków nie mogło znaleźć zatrudnienia, a odsetek osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem pozostaje wysoki. Członkowie Komitetu Kontaktowego dążą do zapewnienia, by środki na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży na szczeblu krajowym i ponadnarodowym były wykorzystywane skutecznie.
Kompendium jest dostępne w 24 językach UE na niniejszej stronie internetowej.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors


The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.


Wyszukiwanie


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.