Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

2006


Spotkanie Komitetu Kontaktowego w Warszawie w dniach 11-12 grudnia 2006 r.
 
 
Gospodarzem corocznego spotkania Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego był NOK w Polsce. Spotkaniu przewodniczył prezes Najwyższej Izby Kontroli, Mirosław Sekuła. W charakterze aktywnych obserwatorów w spotkaniu udział wzięli prezesi NOK krajów kandydujących: Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Turcji, a także przedstawiciele IDI, Komitetu Szkoleniowego EUROSAI oraz SIGMA.
 
W agendzie spotkania znalazło się seminarium pt. „Rola najwyższych organów kontroli w działaniach na rzecz poprawy rozliczalności środków UE”.
 
Gośćmi specjalnymi byli Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz Szabolcs Fazakas, przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
 
Uczestnicy dyskutowali między innymi o zmianach w obszarze deklaracji krajowych, zaletach bezpośrednich kontaktów krajowych organów kontroli z Komisją Europejską i ograniczających je barierach; o możliwościach opracowania wspólnej metodyki i standardów kontroli, a także o korzyściach i trudnościach w obszarze współpracy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i krajowych organów kontroli w trakcie wizyt kontrolnych ETO w państwach członkowskich.
 
Prezesi NOK omawiali także sposoby wzmocnienia współpracy i badali rezultaty prac grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami zarządzania funduszami UE: zamówieniami publicznymi, VAT, rolnictwem, funduszami strukturalnymi, sprawozdaniami krajowymi NOK dotyczącymi zarządzania środkami UE oraz jakością kontroli. Ponadto przedstawiono wyniki współpracy między NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących.
 
 
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.