No
​​
Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w Helsinkach w dniach 3‑4 grudnia 2007 r. 
 
 
 
Gospodarzem corocznego spotkania Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego był NOK w Finlandii. Spotkaniu przewodniczył Kontroler Generalny Finlandii, Tuomas Pöysti. Spotkanie odbyło się w dniach 3–4 grudnia 2007 r. W charakterze aktywnych obserwatorów w spotkaniu udział wzięli prezesi NOK krajów kandydujących: Chorwacji i Turcji, a także przedstawiciele Komitetu Szkoleniowego EUROSAI oraz SIGMA.
 
W agendzie spotkania znalazło się seminarium na temat zarządzania ryzykiem w należytym zarządzaniu środkami UE. Seminarium zatytułowane było: „Zarządzanie ryzykiem, dopuszczalny poziom ryzyka i zintegrowane ramy kontroli wewnętrznej w zarządzaniu środkami UE”.
 
Głównym celem seminarium było kontynuowanie dyskusji, która rozpoczęła się w kontekście reformy rozporządzenia finansowego oraz harmonogramu wprowadzania zintegrowanego sytemu kontroli wewnętrznej, a także omówienie roli najwyższych organów kontroli państw członkowskich w zapewnianiu i poprawie dobrego zarządzania środkami UE.
 
Gośćmi specjalnymi byli: Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Herbert Bösch, przewodniczący Komitetu Kontroli Budżetowej oraz Matti Ahde, przewodniczący Komitetu Kontroli w fińskim parlamencie.
 
Po prezentacjach gości specjalnych wystąpili przedstawiciele niektórych NOK, którzy odnieśli się do ich krajowych doświadczeń w zarządzaniu ryzykiem oraz do roli NOK w określaniu dopuszczalnego poziomu ryzyka w kontekście UE.
 
Podczas seminarium podkreślono istotną rolę NOK w zarządzaniu ryzykiem związanym z budżetem UE oraz potrzebę wspólnej interpretacji kategorii ryzyka i dopuszczalnego poziomu ryzyka.
 
Uczestnicy omówili także wyniki prac grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami zarządzania funduszami UE: zamówieniami publicznymi, VAT, rolnictwem, funduszami strukturalnymi, sprawozdaniami krajowymi NOK dotyczącymi zarządzania środkami UE oraz jakością kontroli. Na zakończenie przedstawiono wyniki sieci współpracy NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących, ETO i SIGMA.