Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

2007


Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w Helsinkach w dniach 3‑4 grudnia 2007 r. 
 
 
 
Gospodarzem corocznego spotkania Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego był NOK w Finlandii. Spotkaniu przewodniczył Kontroler Generalny Finlandii, Tuomas Pöysti. Spotkanie odbyło się w dniach 3–4 grudnia 2007 r. W charakterze aktywnych obserwatorów w spotkaniu udział wzięli prezesi NOK krajów kandydujących: Chorwacji i Turcji, a także przedstawiciele Komitetu Szkoleniowego EUROSAI oraz SIGMA.
 
W agendzie spotkania znalazło się seminarium na temat zarządzania ryzykiem w należytym zarządzaniu środkami UE. Seminarium zatytułowane było: „Zarządzanie ryzykiem, dopuszczalny poziom ryzyka i zintegrowane ramy kontroli wewnętrznej w zarządzaniu środkami UE”.
 
Głównym celem seminarium było kontynuowanie dyskusji, która rozpoczęła się w kontekście reformy rozporządzenia finansowego oraz harmonogramu wprowadzania zintegrowanego sytemu kontroli wewnętrznej, a także omówienie roli najwyższych organów kontroli państw członkowskich w zapewnianiu i poprawie dobrego zarządzania środkami UE.
 
Gośćmi specjalnymi byli: Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Herbert Bösch, przewodniczący Komitetu Kontroli Budżetowej oraz Matti Ahde, przewodniczący Komitetu Kontroli w fińskim parlamencie.
 
Po prezentacjach gości specjalnych wystąpili przedstawiciele niektórych NOK, którzy odnieśli się do ich krajowych doświadczeń w zarządzaniu ryzykiem oraz do roli NOK w określaniu dopuszczalnego poziomu ryzyka w kontekście UE.
 
Podczas seminarium podkreślono istotną rolę NOK w zarządzaniu ryzykiem związanym z budżetem UE oraz potrzebę wspólnej interpretacji kategorii ryzyka i dopuszczalnego poziomu ryzyka.
 
Uczestnicy omówili także wyniki prac grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami zarządzania funduszami UE: zamówieniami publicznymi, VAT, rolnictwem, funduszami strukturalnymi, sprawozdaniami krajowymi NOK dotyczącymi zarządzania środkami UE oraz jakością kontroli. Na zakończenie przedstawiono wyniki sieci współpracy NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących, ETO i SIGMA.
 
 
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.