Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

2011​Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) 27 państw członkowskich UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w Luksemburgu w dniach 13-14 października 2011 r​  
Coroczne spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK UE i ETO odbyło się w siedzibie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu w dniach 13 i 14 października 2011 r. W spotkaniu wzięło udział przeszło 80 delegatów z NOK UE i ETO, jak również z NOK czterech krajów kandydujących (Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Islandii i Turcji); wśród uczestników byli też przedstawiciele EUROSAI i SIGMA.
 
Zasadnicza część spotkania poświęcona była dyskusji na temat znaczenia, jakie dla NOK UE i dla ETO mają europejski semestr oraz inne niedawne wydarzenia w zakresie zarządzania gospodarczego Unii, w tym regulacja oraz nadzór systemów i instytucji finansowych, pomoc państwa dla sektora finansowego oraz kontrola mechanizmów zarządzania kryzysem strefy euro.
 
W pierwszej kolejności wystąpili trzej wybitni prelegenci, którzy z racji pełnionych przez siebie funkcji są aktywnie zaangażowani w starania, które podejmuje wspólnie Unia w celu przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. Byli to: Olli Rehn – komisarz UE do spraw gospodarczych i walutowych, Vítor Constâncio – wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego i Luc Frieden – minister finansów Wielkiego Księstwa Luksemburga.
 
W następstwie dyskusji Komitet Kontaktowy wydał oświadczenie skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, a także do parlamentów i rządów państw członkowskich UE. Komitet Kontaktowy przyjął także uchwałę popierającą apel NOK krajów strefy euro o zapewnienie odpowiedniej zewnętrznej kontroli publicznej europejskiego mechanizmu stabilności.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Uchwała w sprawie oświadczenia NOK strefy euro na temat zewnętrznej kontroli EMS
14/10/2011

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego z 2011 r.


Oświadczenie skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz parlamentów i rządów państw członkowskich


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.