Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Oświadczenia

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego UE (CC 1/2018)


w sprawie niedociągnięć w rozwiązaniach dotyczących kontroli i rozliczalności w ramach mechanizmu nadzoru bankowego w strefie euro
25/09/2015

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego z 2015 r.


Zapewnienie podlegających pełnej kontroli, rozliczalnych i skutecznych rozwiązań nadzoru bankowego w następstwie wprowadzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego
11/06/2013

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego z 2013 r.


Znaczenie odpowiednich mechanizmów kontroli i rozliczalności w kontekście unii gospodarczej i walutowej oraz zarządzania gospodarczego UE
14/10/2011

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego z 2011 r.


Oświadczenie skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz parlamentów i rządów państw członkowskich


Wyszukiwanie


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.