Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Oświadczenia

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego UE (CC 1/2018)


w sprawie niedociągnięć w rozwiązaniach dotyczących kontroli i rozliczalności w ramach mechanizmu nadzoru bankowego w strefie euro
25/09/2015

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego z 2015 r.


Zapewnienie podlegających pełnej kontroli, rozliczalnych i skutecznych rozwiązań nadzoru bankowego w następstwie wprowadzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego
11/06/2013

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego z 2013 r.


Znaczenie odpowiednich mechanizmów kontroli i rozliczalności w kontekście unii gospodarczej i walutowej oraz zarządzania gospodarczego UE
14/10/2011

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego z 2011 r.


Oświadczenie skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz parlamentów i rządów państw członkowskich


Wyszukiwanie


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.