Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Grupa zadaniowa ds. oceny zasad współpracy w ramach Komitetu Kontaktowego

Grupa zadaniowa została utworzona w 2015 r., aby dokonać przeglądu i oceny mocnych i słabych stron współpracy prowadzonej w ramach Komitetu Kontaktowego. W tym celu grupa przeanalizuje wyzwania, z którymi należy się zmierzyć, aby współpraca Komitetu Kontaktowego była jak najbardziej skuteczna, a także zaproponuje, jak podołać tym wyzwaniom i jakie kroki w związku z tym podjąć w przyszłości.
 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem liaison.officer@eca.europa.eu.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.