Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Grupa zadaniowa ds. oceny zasad współpracy w ramach Komitetu Kontaktowego

Grupa zadaniowa została utworzona w 2015 r., aby dokonać przeglądu i oceny mocnych i słabych stron współpracy prowadzonej w ramach Komitetu Kontaktowego. W tym celu grupa przeanalizuje wyzwania, z którymi należy się zmierzyć, aby współpraca Komitetu Kontaktowego była jak najbardziej skuteczna, a także zaproponuje, jak podołać tym wyzwaniom i jakie kroki w związku z tym podjąć w przyszłości.
 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem liaison.officer@eca.europa.eu.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.