Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Informacje prawne

Prawa autorskie

© Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2009-2023​​
 

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Komitet Kontaktowy NOK państw członkowskich UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane na tej stronie materiały, które publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. W szczególności informuje się, że:
  • dokumenty udostępniane w Internecie nie są dokumentami oficjalnymi; autentyczne są tylko teksty w wersji przyjętej przez Komitet Kontaktowy;
  • informacje zamieszczone na tej stronie nie stanowią porad zawodowych ani prawnych;
  • chociaż Komitet Kontaktowy NOK państw członkowskich UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego stara się dopilnować, aby publikowane na tej stronie informacje były aktualne i poprawne, nie może tego w żaden sposób zagwarantować; wszelkie zgłaszane błędy zostaną w stosownych przypadkach poprawione;
  • Komitet Kontaktowy NOK państw członkowskich UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych i informacji zamieszczonych na tej stronie; zaleca się zatem użytkownikom podjęcie wszelkich koniecznych środków ostrożności przed wykorzystaniem ww. danych, z których korzystają oni na własne ryzyko;
  • informacje na tej stronie mogą zawierać odsyłacze do zewnętrznych stron, na które Komitet Kontaktowy NOK państw członkowskich UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.