Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Informacje prawne

Prawa autorskie

© Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2009-2022​
 

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Komitet Kontaktowy NOK państw członkowskich UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane na tej stronie materiały, które publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. W szczególności informuje się, że:
  • dokumenty udostępniane w Internecie nie są dokumentami oficjalnymi; autentyczne są tylko teksty w wersji przyjętej przez Komitet Kontaktowy;
  • informacje zamieszczone na tej stronie nie stanowią porad zawodowych ani prawnych;
  • chociaż Komitet Kontaktowy NOK państw członkowskich UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego stara się dopilnować, aby publikowane na tej stronie informacje były aktualne i poprawne, nie może tego w żaden sposób zagwarantować; wszelkie zgłaszane błędy zostaną w stosownych przypadkach poprawione;
  • Komitet Kontaktowy NOK państw członkowskich UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych i informacji zamieszczonych na tej stronie; zaleca się zatem użytkownikom podjęcie wszelkich koniecznych środków ostrożności przed wykorzystaniem ww. danych, z których korzystają oni na własne ryzyko;
  • informacje na tej stronie mogą zawierać odsyłacze do zewnętrznych stron, na które Komitet Kontaktowy NOK państw członkowskich UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.