Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Grupa robocza ds. braków w zakresie kontroli publicznej

 
Trudno przecenić konsekwencje obecnego kryzysu gospodarczo-finansowego, zarówno dla strefy euro, jak i dla krajów do niej nienależących, w tym jego znaczenie dla roli NOK w odniesieniu do kontroli dotyczącej (nowych) rozwiązań, środków i instrumentów, opracowywanych w UE w celu przeciwdziałania kryzysowi. Na wniosek NOK Niderlandów Komitet Kontaktowy na posiedzeniu w dniach 13 i 14 października 2011 r. podjął decyzję o utworzeniu grupy roboczej ds. braków w zakresie kontroli publicznej (uchwała Komitetu Kontaktowego CC-R-2011-05).
 
Nowej grupie roboczej powierzono przeprowadzenie studium pilotażowego obejmującego skierowane do instytucji nadzoru finansowego zapytanie mające na celu zidentyfikowanie ewentualnych braków w zakresie kontroli publicznej związanych z zakresem uprawnień NOK i z przysługującymi im prawami dostępu do informacji. Komitet Kontaktowy zwrócił się do grupy roboczej z prośbą o zaprezentowanie wyników studium pilotażowego na posiedzeniu Komitetu w 2012 r.
 
Prace grupy roboczej koordynuje najwyższy organ kontroli Niderlandów. Studium pilotażowe zostało przeprowadzone przez 13 krajowych NOK i Europejski Trybunał Obrachunkowy. W październiku 2012 r. przedstawiono ostateczne sprawozdanie i uchwałę, które zostały przyjęte przez Komitet Kontaktowy (uchwała Komitetu Kontaktowego CC-R-2012-03).
 
Bliższych informacji udziela:
 
Pan Peter van Roozendaal, najwyższy organ kontroli, Niderlandy
(P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 
 

Przyjęte sprawozdania:  
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.