Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Grupa robocza ds. zamówień publicznych / grupa ds. aktualizacji zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi

W 2004 r. Komitet Kontaktowy powołał grupę roboczą, której zadaniem było opracowanie i obsługa strony internetowej poświęconej kontroli zamówień publicznych.
 
Efekty prac grupy roboczej ds. zamówień publicznych są następujące:
  • listy kontrolne na użytek kontroli finansowej zamówień publicznych
  • przewodnik po zasadach zamówień publicznych w UE obejmujący istotne orzeczenia ETS.
  • opracowanie podstawowych zagadnień mających służyć za punkt odniesienia dla kontrolerów oceniających działanie jednostek zajmujących się zamówieniami publicznymi w organach sektora publicznego
  • streszczenie istotnych sprawozdań publikowanych przez NOK.
 
Grupa robocza ds. zamówień publicznych zakończyła swoje prace w 2008 r. Po zamknięciu grupy Komitet Kontaktowy powołał w 2008 r. grupę roboczą ds. aktualizacji zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, której zadaniem było zaktualizowanie rezultatów i danych będących wynikiem działania byłej grupy roboczej ds. zamówień publicznych. Grupa ta wypełniła swoje zadanie w 2010 r. Zaktualizowane informacje są udostępnione publicznie.
 
Bliższych informacji udzielają:
 
Pan Franz Wascotte (wiceprzewodniczący), najwyższy organ kontroli, Belgia
(eu@ccrek.be)
 
Pani Nataša Skrt Kos (wiceprzewodnicząca), najwyższy organ kontroli, Słowenia
(natasa.skrt-kos@rs-rs.si
 

 


Przyjęte sprawozdania:

 

18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.