Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva UE 2009/136/CE, vă informăm că vizitarea acestui site antrenează activarea unui modul „cookie” în momentul accesării sistemului. Dacă nu sunteți de acord cu activarea acestui modul, nu accesați site-ul. Acest modul cookie va fi folosit pentru a memora limba aleasă de dvs., însă nu va stoca niciun fel de date cu caracter personal și va expira după un an.

Rețeaua de experți în agricultură

În urma reformei PAC din 2004, incertitudinile legate de modul în care urma să fie implementată noua politică, precum și complexitatea aferentă au necesitat reexaminarea abordărilor existente în domeniul auditului. În acest context, Comitetul de contact a aprobat crearea unei rețele de informare între părțile vizate în mod direct de acest subiect, având un caracter informal. Obiectivul rețelei constă în schimbul de informații între instituțiile supreme de audit de la nivel național și Curtea de Conturi Europeană, oferindu‑se astfel participanților posibilitatea de a dobândi o mai bună înțelegere a noii politici și a abordărilor necesare în materie de audit.
 
Rețeaua a organizat un seminar în 2006. Rezultatele unui sondaj realizat în 2010 au arătat că participanții la rețea doresc menținerea și dezvoltarea rețelei. Drept urmare, în octombrie 2010, a avut loc la Praga o acțiune de formare comună a Comitetului de contact și a EUROSAI.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dlui Michal Machowski, Curtea de Conturi Europeană (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
 
​​
Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.