Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva 2009/136/CE, vă informăm că un modul cookie va fi stocat pe aparatul dumneavoastră. Dacă acceptați acest modul, sistemul va memora limba pe care o alegeți (pentru o perioadă de un an) și o va utiliza de fiecare dată când veți vizita acest site. În caz contrar, limba aleasă va fi păstrată doar pentru această vizită. Modulul cookie va fi utilizat doar pentru a memora limba pe care ați ales-o și nu va stoca niciun fel de date personale.

Publicațiile din 2020 ale instituțiilor supreme de audit

​​​​​​​​​

În 2020, 11 instituții supreme de audit din UE au publicat 53 reports​ de rapoarte privind o gamă largă de măsuri adoptate la nivel național și la nivelul UE ca răspuns la pandemia de COVID-19. În continuare sunt indicate linkurile către rezumatele a 19 dintre cele 53 de rapoarte. Fiecare rezumat (prezentat în format PDF) conține linkuri către publicația originală, descrie pe scurt contextul și argumentele care au dus la activitatea de audit și prezintă constatările și concluziile principale.

Vă rugăm faceți clic pe "v" pentru afișarea integrală și pentru vizualizarea tuturor rezumatelor pentru fiecare instituție supremă de audit.


© Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, 2022.

Editarea fișelor informative: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2022
Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.
​​​​​​​​​
Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.