Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva UE 2009/136/CE, vă informăm că vizitarea acestui site antrenează activarea unui modul „cookie” în momentul accesării sistemului. Dacă nu sunteți de acord cu activarea acestui modul, nu accesați site-ul. Acest modul cookie va fi folosit pentru a memora limba aleasă de dvs., însă nu va stoca niciun fel de date cu caracter personal și va expira după un an.

Grupul operativ privind Standardele europene de contabilitate pentru sectorul public destinate statelor membre ale UE (EPSAS)

​ 
În 2013, Comitetul de contact a luat decizia de a înființa un grup operativ pentru a monitoriza îndeaproape procesul lansat de Comisia Europeană în vederea elaborării Standardelor europene de contabilitate pentru sectorul public destinate statelor membre ale UE (EPSAS). Acest grup este mandatat să asume un rol activ în cadrul grupurilor operative create de Comisie pentru aspectele legate de guvernanța și de standardele EPSAS și să raporteze Comitetului de contact cu privire la discuțiile din cadrul grupurilor în cauză. În plus, grupul va monitoriza evoluțiile în domeniu la nivelul UE și la nivelul statelor membre, va asigura legătura în special cu ministerele naționale ale finanțelor și va furniza o contribuție la grupurile operative în materie de EPSAS create de Comisie.
 
Persoane de contact:
  
Lionel Vareille (instituția supremă de audit a Franței), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler ​(instituția supremă de audit a Germanei), (nadja.paessler@brh.bund.de)
Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.