Cu ocazia reuniunii sale desfășurate la Riga (Letonia), Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din UE a creat, prin Rezoluția CC-R-2015-01 din 19 iunie 2015, o rețea de experți privind evaluările independente conținute în rapoartele prezentate parlamentelor naționale. Obiectivul rețelei este de a stabili:
 
 
  • un cadru pentru analizele financiare efectuate, la diferite niveluri ale administrației publice, de anumite instituții supreme de audit selectate care au proceduri similare, în vederea punerii în evidență a abordărilor și a metodologiei utilizate;
  •  
  • schimburi de bune practici privind evaluările independente realizate de instituțiile supreme de audit asupra politicilor publice, ca parte a procesului circular care începe cu etapa de programare a politicilor și se încheie cu analiza rezultatelor obținute în vederea declanșării următorului proces de programare.
 

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 

 

Dlui Giovanni Coppola, Curtea de Conturi a Italiei (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)