No

​În decembrie 2002, președinții instituțiilor supreme de audit din țările din Europa Centrală și de Est, precum și din Cipru, Malta și Turcia, împreună cu președintele Curții de Conturi Europene, au convenit asupra faptului că era recomandabil să se analizeze fezabilitatea elaborării unui set cuprinzător și detaliat de orientări privind calitatea în audit în vederea unor discuții între părțile interesate, inclusiv în cadrul Comitetului de contact. Un grup de experți a fost însărcinat să elaboreze aceste orientări, cu sprijin din partea SIGMA, precum și din partea tuturor instituțiilor supreme de audit interesate.

În 2004, grupul de experți a finalizat orientările și le‑a prezentat președinților instituțiilor supreme de audit din țările din Europa Centrală și de Est, din Cipru, Malta, Turcia și președintelui Curții de Conturi Europene, precum și Comitetului de contact.

Mai mult, grupul de experți a creat o bază de date electronică cu privire la calitatea în audit, care poate fi accesată pe intranetul instituțiilor supreme de audit (CIRCA) și care este actualizată cel puțin o dată la șase luni de către foștii membri ai grupului de experți. Grupul de experți și‑a încheiat mandatul în 2007.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:

Dlui Brian Vella, Oficiul Național de Audit din Malta

(brian.vella@gov.mt)

Dlui Jacek Mazur, Oficiul Suprem de Audit din Polonia

(jacek.mazur@nik.gov.pl)

Rapoarte aferente:

  • Guidelines on Audit Quality

    The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.
    Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)