Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva UE 2009/136/CE, vă informăm că vizitarea acestui site antrenează activarea unui modul „cookie” în momentul accesării sistemului. Dacă nu sunteți de acord cu activarea acestui modul, nu accesați site-ul. Acest modul cookie va fi folosit pentru a memora limba aleasă de dvs., însă nu va stoca niciun fel de date cu caracter personal și va expira după un an.

Grupul de experți privind calitatea în audit

 
În decembrie 2002, președinții instituțiilor supreme de audit din țările din Europa Centrală și de Est, precum și din Cipru, Malta și Turcia, împreună cu președintele Curții de Conturi Europene, au convenit asupra faptului că era recomandabil să se analizeze fezabilitatea elaborării unui set cuprinzător și detaliat de orientări privind calitatea în audit în vederea unor discuții între părțile interesate, inclusiv în cadrul Comitetului de contact. Un grup de experți a fost însărcinat să elaboreze aceste orientări, cu sprijin din partea SIGMA, precum și din partea tuturor instituțiilor supreme de audit interesate.
 
În 2004, grupul de experți a finalizat orientările și le‑a prezentat președinților instituțiilor supreme de audit din țările din Europa Centrală și de Est, din Cipru, Malta, Turcia și președintelui Curții de Conturi Europene, precum și Comitetului de contact.
 
Mai mult, grupul de experți a creat o bază de date electronică cu privire la calitatea în audit, care poate fi accesată pe intranetul instituțiilor supreme de audit (CIRCA) și care este actualizată cel puțin o dată la șase luni de către foștii membri ai grupului de experți. Grupul de experți și‑a încheiat mandatul în 2007.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dlui Brian Vella, Oficiul Național de Audit din Malta (brian.vella@gov.mt)
 
Dlui Jacek Mazur, Oficiul Suprem de Audit din Polonia (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

 
Rapoarte aferente:
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.