No

Preşedinţii instituţiilor supreme de audit din Uniunea Europeană şi preşedintele Curţii de Conturi Europene s-au întrunit la Helsinki în perioada 3-4 decembrie 2007

 

 
 
Reuniunea anuală a Comitetului de contact, la care au participat preşedinţii instituţiilor supreme de audit din Uniunea Europeană şi preşedintele Curţii de Conturi Europene, a fost găzduită de instituţia supremă de audit din Finlanda şi a fost prezidată de auditorul general al Finlandei, dl Tuomas Pöysti, în perioada 3-4 decembrie 2007. Preşedinţii instituţiilor supreme de audit din ţările candidate Turcia, Croaţia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, precum şi reprezentanţii Comitetului pentru formare al EUROSAI şi reprezentanţii SIGMA au participat în calitate de observatori activi.
 
Programul reuniunii a inclus un seminar referitor la gestionarea riscurilor în cadrul bunei guvernanţe a fondurilor UE. Tema seminarului a fost următoarea: Risk management, tolerable level of risk and the integrated internal control system in the management of EU funds (Gestionarea riscurilor, nivelul tolerabil de risc şi sistemul integrat de control intern în cadrul gestionării fondurilor UE).
 
Obiectivul principal al seminarului a constat în continuarea discuţiei care fusese iniţiată în cadrul reformei Regulamentului financiar şi al foii de parcurs privind sistemul integrat de control intern, precum şi în dezbaterea rolului instituţiilor supreme de audit din statele membre în asigurarea şi îmbunătăţirea bunei guvernanţe a fondurilor UE.
 
Au fost invitaţi ca vorbitori dl Siim Kallas, vicepreşedintele Comisiei Europene, dl Herbert Bösch, preşedintele Comisiei pentru control bugetar, şi dl Matti Ahde, preşedintele Comisiei de audit a Parlamentului Finlandei.
 
Prezentările invitaţilor au fost urmate de intervenţii din partea unor instituţii supreme de audit în legătură cu experienţa lor naţională în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor şi rolul instituţiilor supreme de audit în definirea unui nivel tolerabil de risc în contextul comunitar.
 
Seminarul a subliniat importanţa rolului instituţiilor supreme de audit în gestionarea riscurilor privind bugetul Uniunii Europene, precum şi nevoia de a se ajunge la un nivel comun de înţelegere a categoriilor de risc şi a nivelurilor tolerabile de risc.
 
Participanţii au discutat, de asemenea, rezultatele activităţii grupurilor de lucru care acoperă domenii specifice ale gestionării fondurilor UE: fondurile structurale, rapoartele instituţiilor supreme de audit naţionale privind gestiunea financiară în contextul Uniunii Europene, taxa pe valoarea adăugată, achiziţiile publice, standardele de audit, calitatea în audit şi agricultura. În fine, au fost prezentate şi rezultatele reţelei de cooperare între instituţiile supreme de audit din ţările candidate şi din ţările potenţial candidate, CCE şi SIGMA.