No

Preşedinţii instituţiilor supreme de audit din cele 27 de state membre ale UE şi preşedintele Curţii de Conturi Europene s-au întrunit la Luxemburg în perioada 1-2 decembrie 2008
 

 

 
 
CCE a găzduit la Luxemburg reuniunea anuală de două zile a Comitetului de contact al preşedinţilor instituţiilor supreme de audit din UE. Reuniunea a fost prezidată de preşedintele CCE, dl Vítor Caldeira. Au fost prezenţi preşedinţii celor 27 de instituţii supreme de audit din Uniunea Europeană, precum şi preşedinţii instituţiilor supreme de audit din ţările candidate, reprezentanţii Comitetului pentru formare al EUROSAI şi reprezentanţii SIGMA, care au participat în calitate de observatori.
 
Reuniunea Comitetului de contact din 2008 a avut loc într-un moment în care Europa şi restul lumii se afla încă în procesul de a absorbi şocul resimţit la nivel mondial ca urmare a crizei de pe pieţele financiare. În acest context, reuniunea Comitetului de contact din 2008 s-a concentrat pe tema reformei bugetului UE şi pe strategia de la Lisabona 2008-2010 revizuită, două subiecte cu relevanţă pentru gestionarea crizei financiare care are repercusiuni asupra UE şi asupra statelor sale membre. Ambele subiecte au fost dezbătute în cadrul unor mese rotunde.
 
Dna Dalia Grybauskaité, comisarul pentru programare financiară şi buget în perioada respectivă, a intervenit cu o prezentare referitoare la reforma bugetului UE. Discuţia care a urmat a confirmat necesitatea de a se lua măsuri şi a indicat cât de important este rolul instituţiilor supreme de audit în acest sens. Evaluarea riscurilor desfăşurată de acestea joacă un rol decisiv într-un mediu financiar în care fluxul de capital stagnează.
 
Tot pe fondul acestor circumstanţe s-a dezbătut şi Strategia de la Lisabona 2008-2010 revizuită. S-a conturat un climat de optimism în sensul că strategia de Lisabona revizuită ar putea contribui la limitarea efectelor negative ale crizei financiare.
 
În cea de a doua zi a reuniunii au avut loc schimburi de experienţă şi de informaţii cu privire la rezultatul cooperării, acoperindu-se domenii specifice ale gestionării fondurilor UE şi aspecte de audit, precum şi cu privire la perspectivele legate de activităţile viitoare.