No
​ 
Reuniunea anuală a Comitetului de contact al UE a avut loc la Budapesta în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2009

În 2009, reuniunea anuală a reţelei de cooperare profesională formate din preşedinţii instituţiilor supreme de audit din statele membre ale UE şi preşedintele Curţii de Conturi Europene a fost găzduită de Biroul Naţional de Audit al Ungariei. Preşedinţii instituţiilor supreme de audit din ţările candidate pentru aderarea la UE (Turcia, Croaţia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), precum şi reprezentanţii EUROSAI, ai INTOSAI Development Initiative (Iniţiativa pentru dezvoltare INTOSAI) şi ai SIGMA au participat la acest eveniment în calitate de observatori activi.
 
Programul reuniunii a inclus un seminar de o jumătate de zi în cadrul căruia participanţii au discutat problema rolului unei instituţii supreme de audit în sprijinirea măsurilor guvernamentale luate ca răspuns la criza economico-financiară. Concluzia a fost că majoritatea instituţiilor supreme de audit au reacţionat rapid, şi-au adaptat planurile de audit la noua situaţie şi şi-au focalizat activităţile pe auditul măsurilor de gestionare a crizei. În acelaşi timp, activităţile specifice desfăşurate de fiecare instituţie supremă de audit în parte diferă de la o ţară la alta în funcţie de tipul şi de sfera măsurilor guvernamentale anticriză şi în funcţie de mandatul juridic al instituţiei supreme de audit în cauză.
 
În plus, au fost prezentate o serie de aspecte legate de gestionarea fondurilor UE, care au un impact asupra activităţii instituţiilor supreme de audit şi care au intervenit în urma Tratatului de la Lisabona recent adoptat şi intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. De asemenea, participanţii au dezbătut în mod intens chestiunea privind independenţa instituţiilor supreme de audit. Drept consecinţă, s-a întocmit o declaraţie a Comitetului de contact în care instituţiile UE şi parlamentele statelor membre sunt încurajate să ia toate măsurile pentru a menţine şi a garanta caracterul independent al funcţionării instituţiilor supreme de audit, astfel cum este acesta prevăzut şi protejat prin Declaraţiile de la Lima şi de la Ciudad de Mexico şi prin Tratatul de la Lisabona.
 
De asemenea, participanţii au purtat discuţii pe următoarele teme: rapoartele legate de UE prezentate de instituţiile supreme de audit din statele membre cu privire la auditul certificatelor de performanţă energetică şi auditul sistemelor de gestiune din cadrul fondurilor structurale şi al Fondului de coeziune; activităţile grupurilor de lucru ale Comitetului de contact şi activităţile reţelei instituţiilor supreme de audit din ţările candidate şi din ţările potenţial candidate; activităţile curente şi viitoare ale cadrului de cooperare; precum şi problemele de natură organizatorică ale cooperării.