No
​CCE (reuniune prezidată de Franţa)
Comitetul de contact al UE s-a întrunit la Luxemburg în perioada 18 - 19 octombrie 2010
 
 
Comitetul reprezintă cadrul în care se reunesc în fiecare an preşedinţii instituţiilor supreme de audit din statele membre ale UE şi preşedintele Curţii de Conturi Europene, alături de aceştia participând şi preşedinţii instituţiilor supreme de audit ale ţărilor candidate sau potenţial candidate. În 2010, în premieră, reuniunea Comitetului de contact găzduită de CCE la Luxemburg a fost prezidată de preşedintele Curţii de Conturi a Franţei, domnul Didier Migaud, însă în strânsă colaborare cu preşedintele CCE, domnul Vitor Caldeira. Acest tip de organizare era de natură să permită colaborarea în cadrul unui „trio” a celor trei preşedinţi însărcinaţi cu pregătirea comitetelor; reuniunea din 2011 va avea loc din nou la Luxemburg.
 
Urmând tradiţia care s-a impus în ultimii ani, reuniunea a fost deschisă printr-un seminar, consacrat anul acesta rolului parlamentelor naţionale în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. O serie de invitaţi au prezentat alocuţiuni pe tema aspectelor istorice, juridice, instituţionale şi politice ale acestei chestiuni : domnul Jean Laporte, director al Serviciului pentru afaceri europene din senatul francez; doamna Colette Flesch, fostă ministră a afacerilor externe în guvernul luxemburghez şi fostă deputată în parlamentul luxemburghez şi în Parlamentul European; şi domnul Edward Leigh, membru al Camerei Comunelor din Regatul Unit şi fost preşedinte al Comisiei pentru conturile publice din Camera Comunelor. Au intervenit, de asemenea, domnul Tuomas Poysti, preşedintele instituţiei supreme de audit finlandeze, domnul Guilherme d’Oliveira Martins, preşedintele instituţiei supreme de audit portugheze şi domnul Jacek Jezierski, preşedintele instituţiei supreme de audit poloneze.
 
Parlamentele naţionale, cărora li s-au acordat prin Tratatul de la Lisabona competenţe de control cu privire la respectarea principiului subsidiarităţii, joacă un rol din ce în ce mai activ în sfera comunitară. Însă gestiunea şi controlul fondurilor europene nu ocupă încă decât un loc limitat în dezbaterile publice din diferitele state membre, importanţa acordată acestei teme variind, în plus, de la un stat la altul.
 
Revizuirea Regulamentului financiar a furnizat prilejul de a discuta cu privire la evoluţiile în materie de audit în prezenţa comisarului Algirdas Semeta, responsabil de impozitare şi de uniunea vamală, de audit şi de lupta antifraudă. Dezbaterile desfăşurate au fost foarte animate şi au vizat în special noţiunea de risc tolerabil de eroare.
 
Reuniunea a oferit şi un cadru pentru schimburi de experienţă cu privire la auditul fondurilor europene, în acest sens având loc două prezentări, realizate de instituţiile supreme de audit daneză şi olandeză.
 
În ceea ce priveşte activităţile comitetului şi ale grupurilor sale de lucru, trebuie menţionate următoarele etape semnificative: un demers de reflecţie de fond cu privire la funcţionarea comitetului, desfăşurat în urma sondajului realizat în rândul preşedinţilor, a condus la reorientarea activităţii comitetului în sensul unui accent prioritar pe aspectele comunitare şi pe dezbateri; Grupul de lucru privind standardele de audit comune şi-a prezentat raportul final; nu în ultimul rând, au fost lansate două activităţi noi, coordonate de instituţiile supreme de audit olandeză şi letonă.
 
Ofiţerii de legătură sunt responsabili, referitor la toate aceste aspecte, de asigurarea coordonării ulterioare şi de facilitarea punerii în practică a deciziilor comitetului.