No

Reuniunea extraordinară a Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale UE și din președintele Curții de Conturi Europene, organizată la sediul acesteia din urmă la 8 mai 2013
Luxembourg2013CC.jpg
În data de 8 mai 2013, Curtea de Conturi Europeană a găzduit o reuniune extraordinară a Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale UE și din președintele Curții de Conturi Europene. Reuniunea a fost prezidată de doamna Giedrė Švedienė, Auditor General al Lituaniei și președinte în exercițiu al Comitetului de contact. Au participat 59 de delegați din partea a 24 de instituții supreme de audit din statele membre ale UE, din partea Curții de Conturi Europene și din partea instituțiilor supreme de audit din patru țări candidate (Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia). Aceasta a fost prima reuniune extraordinară din istoria Comitetului de contact.
 
Ordinea de zi a reuniunii a cuprins două teme: 1) un proiect de declarație referitoare la importanța unor dispoziții adecvate privind auditul și răspunderea pentru actul de gestiune în cadrul uniunii economice și monetare, precum și evoluțiile din acest domeniu; și 2) un schimb preliminar de idei cu privire la documentul de poziție al Grupului operativ „Rezoluția nr. 6” al Comitetului de contact.
 
În cadrul primei teme de pe ordinea de zi, membrii Comitetului de contact au dezbătut o inițiativă din partea Finlandei, care viza transmiterea unei declarații comune Președintelui Consiliului European, în vederea dezbaterii ce urma să aibă loc în cadrul Consiliului în iunie 2013 cu privire la introducerea unor eventuale măsuri și a unei foi de parcurs pentru a continua consolidarea și completarea uniunii economice și monetare. Această dezbatere din cadrul Consiliului a reprezentat o ocazie importantă pentru a se atrage atenția factorilor de decizie politică asupra rolului pe care îl au răspunderea pentru actul de gestiune și auditul extern al finanțelor publice la dezvoltarea în continuare a uniunii economice și monetare.
 
Comitetul de contact a adoptat în unanimitate o declarație privind importanța unor dispoziții adecvate privind auditul și răspunderea pentru actul de gestiune în cadrul uniunii economice și monetare și al guvernanței economice a UE, declarație care urma să fie transmisă Președintelui Consiliului European.
 
În declarația sa, Comitetul de contact a solicitat Consiliului European să protejeze și să consolideze auditul extern al finanțelor publice și răspunderea pentru actul de gestiune în contextul finalizării uniunii economice și monetare și a uniunii bancare și în contextul coordonării intensificate a politicilor economice, în special prin intermediul următoarelor acțiuni:
 
- construirea unui cadru coerent de audit și de asigurare a răspunderii pentru actul de gestiune;
- recunoașterea în legislația UE a importanței auditului extern al finanțelor publice;
- consolidarea dispozițiilor în materie de audit în ceea ce privește uniunea bancară;
- integrarea dispozițiilor în materie de audit în domeniul disciplinei fiscale; și
- îmbunătățirea transparenței și a coerenței în materie de audit în ceea ce privește instrumentele de stabilizare financiară.
 
A fost, de asemenea, convenit textul unei scrisori de însoțire a declarației, care a fost semnată de membrii troicii - președinții instituțiilor supreme de audit din Lituania (care deține președinția în curs) și din Portugalia și președintele Curții de Conturi Europene.
 
În cadrul celei de a doua teme de pe ordinea de zi, a avut loc un schimb preliminar de idei cu privire la documentul de poziție elaborat de Grupul operativ privind sarcinile și rolul auditului extern al finanțelor publice din perspectiva evoluțiilor recente în materie de guvernanță economică a Uniunii Europene, grup care a fost înființat de Comitetul de contact în octombrie 2012. Acest grup operativ a efectuat o analiză aprofundată și a elaborat un document de poziție în care se prezintă un rezumat al concluziilor și al recomandărilor, precum și ideile principale privind temele pe care Comitetul de contact ar trebui să le abordeze în viitor. Documentul a inclus, de asemenea, propuneri cu privire la modul în care Comitetul de contact ar putea funcționa cu mai multă eficacitate. Comitetul de contact a solicitat ofițerilor de legătură să continue analiza și să prezinte mai multe propuneri concrete cu privire la aspectele prezentate pentru următoarea reuniune a comitetului, programată pentru luna octombrie 2013.