Reuniunea Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din Uniunea Europeană și președintele Curții de Conturi Europene, Luxemburg, 3‑4 mai 2022

​​CC_2022_Logo.png​​

Reuniunea anuală din 2022 a Comitetului de contact a fost prezidată și găzduită de Curtea de Conturi Europeană la Luxemburg. La reuniune au participat, în calitate de observatori activi, reprezentanți ai SIGMA, precum și președinții instituțiilor supreme de audit (ISA) din țările candidate.

Aceasta a fost prima reuniune fizică a șefilor instituțiilor supreme de audit din UE după 2019 (în noiembrie 2021 a avut loc un eveniment online la nivel înalt). Discuția s-a axat în principal pe sarcinile și provocările strategice cu care se confruntă instituțiile supreme de audit din UE în ceea ce privește evaluarea valorii (adăugate) a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) la nivel național și la nivelul UE. Céline Gauer, directoare generală în cadrul Comisiei Europene și șefa Grupului operativ pentru redresare și reziliență, a prezentat în discursul său programatic implementarea în curs a Mecanismului de redresare și reziliență și progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestuia. Ea a evidențiat, de asemenea, provocările de natură generală și cele viitoare și a subliniat oportunitățile pe care le poate oferi acest nou instrument.

Ioannis Sarmas (ISA Grecia), Mauro Orefice (ISA Italia), Bart Andriessens (ISA Belgia), Kay Scheller (ISA Germania), Mindaugas Macijauskas (ISA Lituania), Rolands Irklis (ISA Letonia) și Sami Yläoutinen (ISA Finlanda) au susținut, în cadrul reuniunii, prezentări cu privire la activitățile lor de audit finalizate, în curs și planificate în legătură cu MRR, precum și cu planurile naționale de redresare și reziliență ale țărilor din care provin. A fost acoperită o gamă largă de subiecte și de aspecte, variind de la diferite tipuri de audituri și de abordări metodologice la aspecte specifice din domeniile de politică relevante și la aspecte mai tematice și transversale, cum ar fi etichetarea ecologică, procedurile de achiziții publice și riscurile financiare/bugetare.

În cursul discuțiilor care au urmat, moderate de Helena Lindberg (ISA Suedia), Arno Visser (ISA Țările de Jos) și Ivana Maletić (membră a Curții de Conturi Europene), participanții au abordat o serie de aspecte complexe, cum ar fi complementaritatea și valoarea adăugată a MRR, finanțarea națională, răspunderea de gestiune și alocarea responsabilităților la nivelul UE și la nivel național, precum și rolul special pe care îl joacă instituțiile supreme de audit ca instituții independente în cadrele de control și de audit. Pe baza constatărilor lor inițiale, instituțiile supreme de audit au subliniat importanța introducerii unor sisteme adecvate de monitorizare și de control.

Având în vedere situația actuală, o sesiune specială a fost consacrată schimbării de paradigmă antrenate de criza provocată de pandemia de COVID-19 și de invazia Ucrainei. Domnul Valeriy Patskan, președintele instituției supreme de audit din Ucraina, s-a adresat participanților prin legătură video și a descris situația din țara sa. El a exprimat o serie de dorințe și speranțe în perspectiva perioadei de după război, când va fi necesară cooperarea cu partenerii occidentali ai Ucrainei pentru a reconstrui și a reforma statul și instituțiile acestuia. Domnul Patskan a mulțumit, de asemenea, Comitetului de contact pentru reacția sa rapidă în sprijinul cauzei ucrainene.

Introducerea celei de a doua părți a sesiunii speciale a fost asigurată de Nathalie Tocci, directoarea Istituto Affari Internazionali și fostă consilieră specială a înalților reprezentanți ai UE, Josep Borrell și Federica Mogherini. Doamna Tocci a examinat diferitele elemente care au condus la invazia Ucrainei și diferitele perspective care trebuie luate în considerare. Ea a subliniat importanța unei abordări mai cuprinzătoare/holistice a autonomiei și a securității UE pentru a se putea face față provocărilor cu care se confruntă Uniunea, indiferent dacă acestea sunt consecințele pandemiei de COVID-19, ale războiului din Ucraina sau ale schimbărilor climatice.

Următoarea reuniune a Comitetului de contact va fi găzduită și prezidată de instituția supremă de audit din Portugalia în 2023.​