No

Comitetul de contact este un grup autonom, independent și apolitic în cadrul căruia se reunesc președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene (UE) și președintele Curții de Conturi Europene. Comitetul de contact reprezintă un forum în care sunt discutate și abordate chestiuni de interes comun referitoare la UE.

În acest context, Comitetul de contact se angajează:

  • să promoveze dialogul și cooperarea în domeniul auditului și în alte domenii conexe;
  • să stabilească și să promoveze poziții comune cu privire la chestiuni care apar în domeniul auditului și al răspunderii de gestiune; și
  • să ofere sprijin instituțiilor supreme de audit reprezentate în cadrul Comitetului de contact, precum și instituțiilor supreme de audit din țările vizate de politica de extindere a UE.

Prin intensificarea cooperării între membrii săi, Comitetul de contact contribuie, pe de o parte, la derularea în mod eficace a procesului de audit extern și de asigurare a răspunderii de gestiune în UE și, pe de altă parte, la îmbunătățirea gestiunii financiare și a bunei guvernanțe în UE în beneficiul cetățenilor acesteia.