Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva 2009/136/CE, vă informăm că un modul cookie va fi stocat pe aparatul dumneavoastră. Dacă acceptați acest modul, sistemul va memora limba pe care o alegeți (pentru o perioadă de un an) și o va utiliza de fiecare dată când veți vizita acest site. În caz contrar, limba aleasă va fi păstrată doar pentru această vizită. Modulul cookie va fi utilizat doar pentru a memora limba pe care ați ales-o și nu va stoca niciun fel de date personale.

Declarație privind misiunea Comitetului de contact

 
Comitetul de contact este un grup autonom, independent și apolitic în cadrul căruia se reunesc președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene (UE) și președintele Curții de Conturi Europene. Comitetul de contact reprezintă un forum în care sunt discutate și abordate chestiuni de interes comun referitoare la UE.
 
În acest context, Comitetul de contact se angajează:
  • să promoveze dialogul și cooperarea în domeniul auditului și în alte domenii conexe;
  • să stabilească și să promoveze poziții comune cu privire la chestiuni care apar în domeniul auditului și al răspunderii de gestiune; și
  • să ofere sprijin instituțiilor supreme de audit reprezentate în cadrul Comitetului de contact, precum și instituțiilor supreme de audit din țările vizate de politica de extindere a UE.  
 
Prin intensificarea cooperării între membrii săi, Comitetul de contact contribuie, pe de o parte, la derularea în mod eficace a procesului de audit extern și de asigurare a răspunderii de gestiune în UE și, pe de altă parte, la îmbunătățirea gestiunii financiare și a bunei guvernanțe în UE în beneficiul cetățenilor acesteia.
Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.