​​​ 

Rețeaua de audit în domeniul politicii fiscale a fost creată în 2008, pe baza unei propuneri de activitate comună prezentate de instituțiile supreme de audit din Finlanda și din Suedia.
 
Rețeaua are ca obiectiv ameliorarea metodologiilor și a practicilor aplicate în auditarea politicii fiscale naționale, prin valorificarea bunelor practici și prin asigurarea unui schimb de informații între instituțiile supreme de audit care desfășoară acțiuni în acest domeniu. Constituirea unei rețele de profesioniști cu experiență practică în acest domeniu, precum și schimbul de informații cu instituțiile supreme de audit interesate de acest domeniu sunt considerate ca fiind esențiale.
 
Activitățile rețelei cuprind analize comparative (bune practici, colectarea de date), schimburi de informații, precum și organizarea de ateliere și de seminare având ca scop difuzarea informațiilor disponibile cu privire la aspecte legate de auditurile realizate în domeniul politicii fiscale.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dnei Matti Okko, Oficiul Național de Audit din Finlanda,