Rețeaua a fost creată în 2008 ca o platformă pentru sprijinirea instituțiilor supreme de audit în evaluarea măsurilor din cadrul Strategiei Lisabona/Strategiei Europa 2020 atât la nivel național, cât și la nivel european, precum și pentru coordonarea eforturilor în acest domeniu.
 
Rețeaua acordă sprijin auditorilor în vederea schimbului de experiență și de informații privind strategiile adoptate de instituțiile supreme de audit, bunele practici, metodele de audit și tehnicile utilizate. Membrii rețelei colaborează în special prin intermediul internetului, însă organizează și ateliere specializate.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dnei Ana Furtado, Curtea de Conturi a Portugaliei