Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva 2009/136/CE, vă informăm că un modul cookie va fi stocat pe aparatul dumneavoastră. Dacă acceptați acest modul, sistemul va memora limba pe care o alegeți (pentru o perioadă de un an) și o va utiliza de fiecare dată când veți vizita acest site. În caz contrar, limba aleasă va fi păstrată doar pentru această vizită. Modulul cookie va fi utilizat doar pentru a memora limba pe care ați ales-o și nu va stoca niciun fel de date personale.

Rețeaua de audit cu privire la Strategia Lisabona / Strategia Europa 2020

 
Rețeaua a fost creată în 2008 ca o platformă pentru sprijinirea instituțiilor supreme de audit în evaluarea măsurilor din cadrul Strategiei Lisabona/Strategiei Europa 2020 atât la nivel național, cât și la nivel european, precum și pentru coordonarea eforturilor în acest domeniu.
 
Rețeaua acordă sprijin auditorilor în vederea schimbului de experiență și de informații privind strategiile adoptate de instituțiile supreme de audit, bunele practici, metodele de audit și tehnicile utilizate. Membrii rețelei colaborează în special prin intermediul internetului, însă organizează și ateliere specializate.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dnei Ana Furtado, Curtea de Conturi a Portugaliei
Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.