No

​Grupul operativ privind explorarea posibilităților de cooperare cu Eurostat și cu instituțiile naționale de statistică a fost creat în octombrie 2011 și a fost coprezidat de instituțiile supreme de audit din Danemarca și din Polonia. Scopul global al grupului operativ era de a identifica domeniile în care instituțiile supreme de audit, Eurostat și instituțiile naționale de statistică puteau coopera, precum și de a furniza consiliere cu privire la acțiunile concrete în acest sens. Activitățile grupului operativ au inclus elaborarea unui chestionar pentru a colecta informații cu privire la „starea de fapt” curentă a relației dintre instituțiile supreme de audit și instituțiile naționale de statistică, precum și crearea contactului cu acestea din urmă în vederea schimbului de opinii referitor la o posibilă cooperare. În cadrul reuniunii sale de la Copenhaga din iunie 2012, grupul operativ a discutat – cu participarea unor reprezentanți ai Eurostat și ai instituției naționale de statistică din Danemarca – despre rezultatele chestionarului, precum și despre cerințele legale și formele posibile de cooperare. Grupul operativ a comunicat rezultatele activității sale în cadrul reuniunii din 2012 a Comitetului de contact. Grupul de lucru și-a încheiat activitatea, concretizată în raportul de fond și în Rezoluția privind cooperarea dintre instituțiile supreme de audit, Eurostat și instituțiile naționale de statistică (CC-R-2012-2).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:

Dnei Nanna Henning, (copreședinte), Oficiul Național de Audit din Danemarca (nh@rigrevisionen.dk)

Dlui Jacek Mazur, Oficiul Suprem de Audit din Polonia (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)

Rapoarte aferente:

  • Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions

    In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)
    Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)