Acest grup de lucru a fost instituit de către Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din UE, cu ocazia reuniunii sale din 19 iunie  2015, care a avut loc la Riga (Letonia). Misiunea grupului de lucru este de a consolida cooperarea dintre instituțiile supreme de audit în domeniul prevenirii și combaterii neregulilor și a fraudei în vederea protejării veniturilor UE. Obiectivele sale specifice sunt următoarele:
 
  • concentrarea asupra punctelor critice în prevenirea și lupta împotriva fraudei prin promovarea unor acțiuni uniforme de monitorizare în diferitele state membre și prin formularea unor propuneri de îmbunătățire a legislației europene;
  • consolidarea cooperării cu OLAF, în special în ceea ce privește utilizarea bazei de date a oficiului pentru urmărirea neregulilor și a fraudei în vederea creării unor baze de date naționale;
  • armonizarea activităților desfășurate în cadrul instituțiilor europene de audit în vederea prevenirii și combaterii neregulilor și a fraudei;
  • consolidarea „lanțului de audit”;
  • ameliorarea procedurilor de recuperare a resurselor naționale și europene;
  • formularea unor propuneri pentru îmbunătățirea normelor europene existente.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dlui Giovanni Coppola, Curtea de Conturi a Italiei (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)