Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva UE 2009/136/CE, vă informăm că vizitarea acestui site antrenează activarea unui modul „cookie” în momentul accesării sistemului. Dacă nu sunteți de acord cu activarea acestui modul, nu accesați site-ul. Acest modul cookie va fi folosit pentru a memora limba aleasă de dvs., însă nu va stoca niciun fel de date cu caracter personal și va expira după un an.

Grupul de lucru privind „Standarde de audit comune și criterii de audit comparabile bazate pe standarde de audit recunoscute pe plan internațional, adaptate la contextul UE”

Grupul de lucru privind standardele de audit comune a fost creat în 2006 de către Comitetul de contact, având misiunea de a „elabora standarde de audit comune și criterii de audit comparabile, pe baza unor standarde de audit recunoscute pe plan internațional aplicabile în contextul UE”.
 
Grupul de lucru s‑a axat pe demersuri menite să permită o mai bună înțelegere, la nivelul instituțiilor supreme de audit, a diferitelor abordări privind interpretarea și aplicarea standardelor internaționale de audit, cu un accent deosebit pe o serie de specificități identificate cu privire la UE. În activitatea sa, grupul de lucru a luat în considerare pe deplin rezultatele obținute de Comitetul pentru standarde profesionale al INTOSAI și de subcomitetele aferente acestuia în cadrul demersului lor de punere la punct a Standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit. Activitatea grupului de lucru a avut la bază cele mai relevante standarde comune de audit. Grupul a funcționat sub forma unui forum profesional, în cadrul căruia au fost colectate, prezentate și compilate diverse rezultate de audit, experiențe și studii de caz.
 
Astfel, grupul de lucru a elaborat documente de informare cu privire la practicile instituțiilor supreme de audit în materie de auditare a fondurilor/politicilor UE în contextul standardelor INTOSAI, și anume un „exercițiu de determinare a stării de fapt” vizând mandatul și activitățile de audit ale instituțiilor supreme de audit, un document referitor la „auditul de conformitate” și un document cu privire la „auditul performanței”, fiecare dintre aceste documente beneficiind de un preambul.
 
Această inițiativă a contribuit la consolidarea cooperării dintre instituțiile supreme de audit în ceea ce privește auditarea fondurilor UE și îmbunătățirea modului în care se răspunde de gestiunea acestor fonduri, la nivel național și comunitar. Inițiativa a permis, de asemenea, punerea la dispoziția instituțiilor supreme de audit din UE a unor exemple de practici privind interpretarea și aplicarea standardelor internaționale de audit în contextul UE. Comitetul de contact a decis încetarea activității grupului de lucru în octombrie 2010.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dlui Christophe Perron, Curtea de Conturi Europeană (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

 
Rapoarte aferente:
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.