No

Grupul de lucru privind taxa pe valoarea adăugată a fost creat ca un forum pentru schimbul de experiență în ceea ce privește funcționarea sistemului TVA în UE, acordându‑se o atenție specială următoarelor aspecte:

  1. tendințe generale în domeniul TVA;
  2. cooperarea administrativă între statele membre;
  3. evaluarea pierderii de TVA cauzate de fraudă și a eficacității politicilor de combatere a fraudei;
  4. abordarea problemei privind frauda intracomunitară în materie de TVA;
  5. monitorizarea evoluțiilor în domeniul TVA;
  6. promovarea cooperării în ceea ce privește auditul în domeniul TVA.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:

Dlui Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

Rapoarte aferente:​