Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva 2009/136/CE, vă informăm că un modul cookie va fi stocat pe aparatul dumneavoastră. Dacă acceptați acest modul, sistemul va memora limba pe care o alegeți (pentru o perioadă de un an) și o va utiliza de fiecare dată când veți vizita acest site. În caz contrar, limba aleasă va fi păstrată doar pentru această vizită. Modulul cookie va fi utilizat doar pentru a memora limba pe care ați ales-o și nu va stoca niciun fel de date personale.

Grupul de lucru privind taxa pe valoarea adăugată

Grupul de lucru privind taxa pe valoarea adăugată a fost creat ca un forum pentru schimbul de experiență în ceea ce privește funcționarea sistemului TVA în UE, acordându‑se o atenție specială următoarelor aspecte:
  • tendințe generale în domeniul TVA;
  • cooperarea administrativă între statele membre;
  • evaluarea pierderii de TVA cauzate de fraudă și a eficacității politicilor de combatere a fraudei;
  • abordarea problemei privind frauda intracomunitară în materie de TVA;
  • monitorizarea evoluțiilor în domeniul TVA;
  • promovarea cooperării în ceea ce privește auditul în domeniul TVA.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dlui Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
 

Rapoarte aferente:
12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.