Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

SAI publications 2021

​​​​​​​​​​​​

​​In 2021, 23 EU supreme audit institutions (SAIs) published over a 100 reports on a broad range of measures taken at national and EU level in response to COVID-19. You can find below the links to the summaries of selected reports. Each summary file (pdf) contains links to the original publication, briefly outlines the context and the reasons for the audit activity, and highlights the main findings and conclusions.​

Please click on "v" to expand and see all summaries per SAI.


© Contact Committee of the Supreme Audit Institutions of the European Union, European Union, 2022

Design of the factsheets: Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

​​​​
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.