Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Sieť expertov na nezávislé posúdenie vnútroštátnych verejných hospodárskych politík

 

 

Kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ na svojom zasadnutí v Rige dňa 19. júna 2015 zriadil na základe rezolúcie CC-R-2015-01 sieť expertov na nezávislé posúdenia, ktoré sú obsiahnuté v správach predkladaných národným parlamentom. Cieľom je zaviesť:
 
 
  • rámec pre finančné analýzy vykonávané na rozličných úrovniach vlády určitým počtom NKI, ktoré majú podobné postupy, pričom sa zdôraznia uplatnené pravidlá a metodika;
  •  
  • výmenu osvedčených postupov na nezávislé posúdenia, ktoré vykonávajú NKI na tému verejných politík, ako súčasť cyklického procesu, ktorý začína programovaním politiky a končí analýzou získaných výsledkov, s cieľom začať ďalšie programové obdobie.
 

 

Ďalšie informácie Vám poskytne:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.