Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Spoločná pracovná skupina pre audítorské činnosti

 
 
Spoločná (premenovaná) pracovná skupina pre audítorské činnosti, pôvodne pracovná skupina kandidátskych krajín zriadená na podporu a uľahčenie praktickej spolupráce v malom rozsahu medzi kandidátskymi krajinami a NKI členských štátov EÚ, bola založená v roku 2002.

Kontaktný výbor v roku 2004 potvrdil úlohu spoločnej pracovnej skupiny pre audítorské činnosti ako kľúčového prvku rámca rozširovania v období po máji 2004 s mandátom napomáhať udržiavaniu pracovných väzieb a spolupráce medzi NKI kontaktného výboru a sieťou predsedov (kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny).

Spoločná pracovná skupina pre audítorské činnosti podporuje činnosti siete predsedov poskytovaním odborných, organizačných a technických rád a podpory. Predkladá kontaktnému výboru výročnú správu o úrovni a charakteristike audítorských činností malého rozsahu.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:
 
Dragos Budulac, Rumunský dvor audítorov,
dragos.budulac@rcc.ro

Isabelle Berglund, Švédsky národný kontrolný úrad
isabelle.berglund@riksrevisionen.se
 

 


Súvisiace správy:

 

25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.