No

Spoločná (premenovaná) pracovná skupina pre audítorské činnosti, pôvodne pracovná skupina kandidátskych krajín zriadená na podporu a uľahčenie praktickej spolupráce v malom rozsahu medzi kandidátskymi krajinami a NKI členských štátov EÚ, bola založená v roku 2002.

Kontaktný výbor v roku 2004 potvrdil úlohu spoločnej pracovnej skupiny pre audítorské činnosti ako kľúčového prvku rámca rozširovania v období po máji 2004 s mandátom napomáhať udržiavaniu pracovných väzieb a spolupráce medzi NKI kontaktného výboru a sieťou predsedov (kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny).

Spoločná pracovná skupina pre audítorské činnosti podporuje činnosti siete predsedov poskytovaním odborných, organizačných a technických rád a podpory. Predkladá kontaktnému výboru výročnú správu o úrovni a charakteristike audítorských činností malého rozsahu.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:

Dragos Budulac, Rumunský dvor audítorov,

(dragos.budulac@rcc.ro)

Isabelle Berglund, Švédsky národný kontrolný úrad

(isabelle.berglund@riksrevisionen.se)

Súvisiace správy:​​