Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Sieť pre správy národných NKI o finančnom hospodárení EÚ (predtým pracovná skupina)

 
Sieť funguje ako platforma na podporu výmeny informácií o finančnom hospodárení EÚ a spolupráci medzi NKI EÚ. Snaží sa pomáhať najvyšším kontrolným inštitúciám (NKI), ktoré vypracovávajú súhrnné správy EÚ o finančnom hospodárení EÚ. Zohľadňuje rozdielnosti medzi jednotlivými národnými NKI, a zároveň podporuje spoluprácu v danej oblasti a koordináciu audítorských prístupov a uľahčuje diskusiu na tému, čo možno urobiť v rámci správ EÚ (celkovo) na podporu vytvorenia spoločných prvkov v týchto správach (umožňujúcich porovnania podľa krajín).
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na túto osobu:
 
Jan van den Bos, Holandský dvor audítorov (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Súvisiace správy:
 
 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.