Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Pracovná skupina pre hodnotenie rámca spolupráce kontaktného výboru

Pracovná skupina bola založená v roku 2015 na preskúmanie a posúdenie silných a slabých stránok spolupráce kontaktného výboru. Pracovná skupina pritom posúdi, kde sa nachádzajú výzvy na zabezpečenie čo najefektívnejšej spolupráce kontaktného výboru, a predloží návrhy na riešenie týchto výziev a stanovenie ďalších krokov.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte liaison.officer@eca.europa.eu.​
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.