Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Užitočné odkazy

 
Najvyššie kontrolné inštitúcie Európskej únie
 
Najvyššie kontrolné ištitúcie kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín
 

 

     
Najvyššie kontrolné inštitúcie krajín EFTA
 

 

 

Medzinárodné audítorské organizácie
 

 

 

Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.