Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Právne upozornenie

Autorské práva

© Európsky dvor audítorov, 2006 − 2023​​
 
 

Odmietnutie zodpovednosti

Kontaktný výbor NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov nenesie žiadnu zodpovednosť a nezaručuje sa za materiál uverejnený na tejto stránke, ktorý slúži výlučne na informačné účely. Konkrétne:
  • Dokumenty kopírované online nie sú úradnými dokumentmi. Za autentické sa považujú len texty prijaté kontaktným výborom.
  • Informácie na tejto stránke nie sú odbornými ani právnymi radami.
  • Kontaktný výbor NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov sa usiluje zaistiť aktuálnosť a presnosť informácií uverejnených na tejto stránke, nemôže však za ne nijako ručiť. V prípade upozornenia na chyby sa vykoná náležitá oprava.
  • Kontaktný výbor NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov nenesie nijakú zodpovednosť za použitie údajov alebo informácií z tejto internetovej stránky. Používateľom sa preto odporúča, aby prijali všetky potrebné opatrenia pred použitím takýchto údajov, ktoré použijú na svoje vlastné riziko.
  • Informácie dostupné na tejto stránke môžu obsahovať odkazy na externé stránky, nad ktorými kontaktný výbor NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov nemá nijakú kontrolu a nenesie za ne nijakú zodpovednosť.
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.