Autorské práva

© Európsky dvor audítorov, 2006 − 2023​​
 
 

Odmietnutie zodpovednosti

Kontaktný výbor NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov nenesie žiadnu zodpovednosť a nezaručuje sa za materiál uverejnený na tejto stránke, ktorý slúži výlučne na informačné účely. Konkrétne:
  • Dokumenty kopírované online nie sú úradnými dokumentmi. Za autentické sa považujú len texty prijaté kontaktným výborom.
  • Informácie na tejto stránke nie sú odbornými ani právnymi radami.
  • Kontaktný výbor NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov sa usiluje zaistiť aktuálnosť a presnosť informácií uverejnených na tejto stránke, nemôže však za ne nijako ručiť. V prípade upozornenia na chyby sa vykoná náležitá oprava.
  • Kontaktný výbor NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov nenesie nijakú zodpovednosť za použitie údajov alebo informácií z tejto internetovej stránky. Používateľom sa preto odporúča, aby prijali všetky potrebné opatrenia pred použitím takýchto údajov, ktoré použijú na svoje vlastné riziko.
  • Informácie dostupné na tejto stránke môžu obsahovať odkazy na externé stránky, nad ktorými kontaktný výbor NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov nemá nijakú kontrolu a nenesie za ne nijakú zodpovednosť.