Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

Publikacije vrhovnih revizijskih institucij v letu 2021

​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​V letu 2021 je 23 vrhovnih revizijskih institucij (VRI) EU objavilo več kot 100 poročil o širokem naboru ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni in ravni EU kot odziv na COVID-19. V nadaljevanju so povezave do povzetkov izbranih poročil. V vsaki datoteki s povzetkom (pdf) so navedene povezave do izvirnih publikacij ter kratek opis konteksta in razlogov za revizijsko dejavnost ter poudarjeni glavne ugotovitve in zaključki.

Za razširitev in ogled vseh povzetkov, razvrščenih po VRI, kliknite "v" .


© Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije, Evropska unija, 2022

Zasnova informativnega gradiva: Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2022
Reprodukcija je dovoljena ob navedbi vira.​

​​​​
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.