Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

2006


Sestanek odbora za stike 11. in 12. decembra 2006 v Varšavi
 
 
 
Letni sestanek odbora za stike vodij VRI EU in Evropskega računskega sodišča je gostila poljska VRI, predsedoval pa mu je predsednik vrhovne kontrolne zbornice, g. Mirosław Sekuła. Vodje VRI držav kandidatk Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Turčije ter predstavniki pobude INTOSAI za razvoj (IDI), odbora za usposabljanje EUROSAI in SIGME so se sestanka udeležili kot dejavni opazovalci.
 
V programu sestanka je bil tudi seminar z naslovom "Prispevek vrhovnih revizijskih institucij k izboljšanju odgovornosti pri porabi sredstev EU".
 
Gostujoča govornika sta bila g. Siim Kallas, podpredsednik Evropske komisije, in g. Szabolcs Fazakas, predsednik Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor.
 
Udeleženci so med drugim razpravljali o razvoju na področju nacionalnih izjav, prednostih neposrednega stika med nacionalnimi revizijskimi organi in Evropsko komisijo in ovirah, s katerimi se pri tem srečujejo, o možnosti razvoja skupne metodologije in revizijskih standardov ter o prednostih sodelovanja med Evropskim računskim sodiščem in nacionalnimi revizijskimi organi med revizijskimi obiski ERS v državah članicah in ovirah pri tem.
 
Vodje VRI so razpravljali tudi o možnostih za krepitev sodelovanja in pregledali rezultate dela delovnih skupin, ki pokrivajo posamezna področja upravljanja sredstev EU: javna naročila, davek na dodano vrednost, kmetijstvo, strukturne sklade, poročila nacionalnih VRI o finančnem poslovodenju sredstev EU in revizijsko kakovost. Poleg tega so bili predstavljeni rezultati sodelovanja med VRI držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk.
 
 
 
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.