No

Vodje vrhovnih revizijskih institucij (VRI) 27 držav članic EU in Evropskega računskega sodišča so se 1. in 2. decembra 2008 sestali v Luxembourgu
 

 

 
 
Evropsko računsko sodišče je v Luxembourgu gostilo dvodnevni letni sestanek odbora za stike vodij VRI EU. Sestanku je predsedoval predsednik Evropskega računskega sodišča, g. Vítor Caldeira. Prisotni so bili vodje VRI Evropske unije ter vodje VRI držav kandidatk, predstavniki odbora za usposabljanje EUROSAI in SIGME, ki so se sestanka udeležili kot opazovalci.
 
Sestanek odbora za stike leta 2008 je potekal v času, ko sta se Evropa in preostanek sveta še vedno spopadala z globalnimi pretresi, ki jih je povzročila kriza na finančnih trgih. Glede na to so bile glavni tematski poudarek sestanka odbora za stike leta 2008 razprave o proračunski reformi EU in prenovljeni lizbonski strategiji za leta 2008–2010, saj sta obe zadevi zelo pomembni za obvladovanje finančne krize, ki je prizadela EU in njene države članice. Obe sta bili podrobneje obravnavani na različnih okroglih mizah.
 
Ga. Dalia Grybauskaitė, takratna komisarka za finančno načrtovanje in proračun, je predstavila glavni prispevek o proračunski reformi EU. Med razpravo, ki je sledila, se je potrdilo, da je treba ukrepati, in pokazalo, kako pomembno vlogo imajo pri tem VRI. Njihove ocene tveganja imajo odločilno vlogo v finančnem okolju, kjer denarni tokovi stagnirajo.
 
Tudi razprava o prenovljeni lizbonski strategiji za leta 2008–2010 je potekala v luči teh okoliščin. Udeleženci so bili optimistični, da bi lahko prenovljena lizbonska strategija pomagala obvladati negativne učinke finančne krize.
 
Drugi dan sestanka je vključeval izmenjavo izkušenj in informacij o rezultatih sodelovanja, pri čemer so bila zajeta posamezna področja upravljanja sredstev EU in revizijska vprašanja ter možnosti za prihodnje dejavnosti.
.