No
​ERS (pod predsedstvom Francije)
Odbor za stike Evropske unije se je sestal 18. in 19. oktobra 2010 v Luxembourgu
 
 
V okviru tega odbora se vodje VRI Evropske unije vsako leto sestanejo s predsednikom Evropskega računskega sodišča ter predsedniki VRI držav kandidatk ali potencialnih kandidatk. Leta 2010 je odboru, ki ga je gostilo Evropsko računsko sodišče v Luxembourgu, prvič predsedoval predsednik francoskega računskega sodišča Didier Migaud ter pri tem tesno sodeloval s predsednikom Evropskega računskega sodišča Vitorjem Caldeiro. Na ta način je bilo mogoče ohraniti »trojko« treh predsednikov, zadolženih za pripravo sestankov odbora. Odbor se bo leta 2011 ponovno sestal v Luxembourgu.
 
Kot je že nekaj let navada, se je srečanje začelo s seminarjem, ki je bil letos posvečen vlogi nacionalnih parlamentov po sprejetju Lizbonske pogodbe. Številni povabljeni govorniki so predstavili različne zgodovinske, pravne, institucionalne ali politične vidike tega vprašanja: Jean Laporte, direktor službe francoskega senata za evropske zadeve, Colette Flesch, nekdanja luksemburška ministrica za zunanje zadeve in poslanka luksemburškega in Evropskega parlamenta, ter Edward Leigh, član spodnjega doma britanskega parlamenta in nekdanji predsednik odbora za nadzor javnih financ. Govorili so tudi Tuomas Poysti, predsednik finskega nacionalnega revizijskega urada, Guilherme d`Oliveira Martins, predsednik portugalskega računskega sodišča, in Jacek Jezierski, predsednik poljske vrhovne revizijske zbornice.
 
Nacionalni parlamenti, ki so z Lizbonsko pogodbo pooblaščeni za nadzor načela subsidiarnosti, imajo čedalje aktivnejšo vlogo na skupnostnem področju. Vendar je v javnih razpravah pomembnost upravljanja in kontrole evropskih sredstev še naprej omejena in po mnenju držav neizenačena.
 
Zaradi spremembe finančne uredbe je potekala tudi zelo živahna razprava o razvoju revizije, posvečena pojmu sprejemljivega tveganja napake, ki ji je prisostvoval Algirdas Šemeta, komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam.
 
Odbor je bil tudi priložnost za izmenjavo izkušenj pri revidiranju evropskih sredstev, pri čemer sta imeli predstavitvi VRI Danske in VRI Nizozemske.
 
Glede dejavnosti odbora in njegovih delovnih skupin je treba omeniti številne pomembne korake: temeljit razmislek o vodenju odbora na podlagi ankete med predsedniki je pripeljal do ponovne usmerjenosti njegove dejavnosti na skupnostne teme in razprave; delovna skupina za skupne revizijske standarde je predstavila svoje končno poročilo; in nazadnje, začeli sta se dve novi dejavnosti, ki sta ju vodili VRI Nizozemske in VRI Latvije.
 
Na vseh teh področjih bodo uradniki za zvezo zadolženi za nadaljnje ukrepe in lažje izvajanje sklepov odbora.