Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

2011


​Vodje vrhovnih revizijskih institucij (VRI) 27 držav članic EU in Evropskega računskega sodišča (ERS) so se 13. in 14. oktobra 2011 sestali v Luxembourgu
Letni sestanek odbora za stike vodij VRI EU in ERS leta 2011 je potekal v prostorih ERS 13. in 14. oktobra 2011. Udeležilo se ga je več kot 80 delegatov VRI EU, ERS in VRI štirih držav kandidatk (Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Islandije in Turčije) ter predstavniki EUROSAI in SIGMA.
 
Glavna točka sestanka je bil seminar o učinku, ki ga imajo na VRI EU in ERS evropski semester in druge novejše usmeritve gospodarskega vodenja EU, vključno z ureditvijo in nadzorom finančnih sistemov in institucij, državno pomočjo finančnemu sektorju in revizijo mehanizmov za obvladovanje krize evra.
 
Seminar so otvorili trije ugledni gostujoči govorniki, ki so na svojih službenih položajih sodelovali pri skupnih prizadevanjih EU za premostitev gospodarske krize: Olli Rehn, evropski komisar za ekonomske in monetarne zadeve; Vítor Constâncio, podpredsednik Evropske centralne banke, in Luc Frieden, minister za finance Velikega vojvodstva Luksemburg.
 
Po razpravi je odbor za stike sprejel izjavo, naslovljeno na Evropski parlament, Evropski svet in Evropsko komisijo ter na parlamente in vlade držav članic EU. Sprejel je tudi resolucijo, v kateri je potrdil poziv VRI držav euroobmočja po zagotovitvi ustreznega zunanjega javnega revidiranja evropskega mehanizma za stabilnost.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Resolucija o izjavi vrhovnih revizijskih institucij evroobmočja o zunanjem revidiranju evropskega mehanizma za stabilnost
14/10/2011

Izjava Odbora za stike iz leta 2011


Izjava, naslovljena na Evropski parlament, Evropski svet, Evropsko komisijo ter parlamente in vlade držav članic EU


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.