Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

2013

Izredni sestanek odbora za stike vodij vrhovnih revizijskih institucij (VRI) Evropske unije 8. maja 2013 na Evropskem računskem sodišču
Luxembourg2013CC.jpg
Izredni sestanek vodij VRI EU je gostilo Evropsko računsko sodišče 8. maja 2013, predsedovala pa mu je ga. Giedrė Švedienė, glavna revizorka Litve in sedanja predsedujoča odbora za stike. Prisotnih je bilo 59 delegatov iz 24 VRI EU, Evropskega računskega sodišča in VRI štirih držav kandidatk (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija). To je bil prvi izredni sestanek, odkar obstaja odbor za stike.
 
Na dnevnem redu sestanka sta bili dve točki: 1.) osnutek izjave o pomenu ustreznih ureditev revidiranja in odgovornosti za ekonomsko in monetarno unijo ter o s tem povezanih dogodkih in 2.) predhodna izmenjava mnenj o dokumentu o stališču projektne skupine odbora za stike „resolucija 6“.
 
Pod prvo točko so člani odbora za stike razpravljali o finski pobudi, da se predsedniku Evropskega sveta pošlje skupna izjava v zvezi z razpravo Sveta, napovedano za junij 2013, o mogočih ukrepih in načrtu za dodatno poglobitev in izpopolnitev ekonomske in monetarne unije (EMU). Ta razprava v Svetu je bila pomembna priložnost, da se oblikovalce politik opozori na vlogo odgovornosti in zunanjega revidiranja javnih financ pri nadaljnjem razvoju EMU.
 
Odbor za stike je soglasno sprejel izjavo o pomenu ustreznih ureditev revidiranja in odgovornosti za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomskega upravljanja EU, namenjeno predsedniku Evropskega sveta.
 
Odbor za stike je v izjavi pozval Evropski svet, naj pri izpopolnitvi EMU, bančne unije in okrepljenega usklajevanja gospodarskih politik varuje in krepi zunanje revidiranje javnih financ in odgovornost, zlasti s:
 
- pripravo koherentnega okvira za revidiranje in odgovornost,
- priznavanjem pomena revidiranja javnih financ v zakonodaji EU,
- krepitvijo revizijskih ureditev v zvezi z bančno unijo,
- vključitvijo revizijskih ureditev na področju fiskalne discipline ter
- izboljšanjem preglednosti in revizijske koherentnosti instrumentov za finančno stabilizacijo.
 
Sprejet je bil tudi dogovor o spremnem pismu k izjavi, ki so ga podpisali člani „trojke“: vodje VRI Litve (sedanja predsedujoča), Portugalske in Evropskega računskega sodišča.
 
Pod drugo točko dnevnega reda je potekala predhodna izmenjava mnenj o dokumentu o stališču projektne skupine odbora za stike za naloge in vloge zunanjega revidiranja javnih financ glede na nedavne dogodke pri ekonomskem upravljanju Evropske unije, ki jo je odbor za stike ustanovil oktobra 2012. Projektna skupina je opravila poglobljeno analizo in pripravila dokument o stališču, v katerem je povzela svoje ugotovitve in priporočila ter opisala zamisli o tem, katere zadeve bi moral v prihodnosti obravnavati odbor za stike. Dodala je tudi predloge o tem, kako povečati uspešnost delovanja odbora za stike. Odbor za stike je uradnike za zvezo pozval, naj nadaljujejo raziskave in pripravijo konkretnejše predloge o predstavljenih zadevah za naslednji sestanek odbora, ki je predviden oktobra 2013.
 
11/06/2013

Izjava Odbora za stike iz leta 2013


Pomen ustreznih ureditev revidiranja in odgovornosti v ekonomski in monetarni uniji ter pri ekonomskem upravljanju EU


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.