Sestanek Kontaktnega odbora vodij vrhovnih revizijskih institucij držav članic Evropske unije in Evropskega računskega sodišča
Dubrovnik, 11. in 12. oktobra 2018

logo HR CC-final3.png
 
 
Predsedujoči in gostitelj letnega sestanka Kontaktnega odbora 11. in 12. oktobra 2018​ v Dubrovniku je bil državni revizijski urad Republike Hrvaške. Poleg delegacij vrhovnih revizijskih institucij držav članic in Evropskega računskega sodišča so se sestanka udeležili tudi vodje vrhovnih revizijskih institucij držav kandidatk in predstavniki pobude SIGMA kot opazovalci.
 
Sestanek sta otvorila Ivan Klešić, generalni državni revizor Republike Hrvaške, in Grozdana Perić, poslanka v hrvaškem parlamentu, ki tudi predseduje odboru za finance in proračun.
 
Prvi dan sestanka je bil namenjen seminarju z naslovom Sodelovanje z državljani – odpiranje vrhovnih revizijskih institucij. Glede na trenutni razvoj dogodkov na nacionalni in nadnacionalni ravni (kot so brexit, migracije, varnost in podnebne spremembe) je tema seminarja ponujala vrsto področij in možnosti za razprave o zadevnih izzivih in priložnostih, s katerimi bi lahko vrhovne revizijske institucije okrepile svojo učinkovitost.
 
Uvodni del seminarja so vodili Ivica Tolić, poslanec v Evropskem parlamentu, Karen Hill, direktorica pobude SIGMA, in Laetitia Veriter, direktorica skupnosti Evropa za državljane. Ivica Tolić je predstavil stanje v Evropski uniji, Karen Hill pa to, kako pobuda SIGMA gleda na sodelovanje z državljani in kakšne izkušnje ima z njim. Laetitia Veriter je ponovno opozorila na to, da je treba raziskati možnosti za vključitev državljanov v javno revidiranje.
 
Na okrogli mizi, ki je sledila, so Charles Deguara, generalni državni revizor Malte, Kay Scheller, predsednik vrhovne revizijske institucije Nemčije, in predsednik Evropskega računskega sodišča Klaus-Heiner Lehne razpravljali o pozitivnih izkušnjah in omejitvah v zvezi s sodelovanjem vrhovnih revizijskih institucij z državljani. Sodelujoči so se strinjali, da bi morale za to, da se izkoristi celoten potencial sodelovanja z državljani, vrhovne revizijske institucije vložiti več truda v krepitev odnosov.
 
Drugi dan sestanka je bil namenjen poročanju o tekočih in nedavno zaključenih dejavnostih Kontaktnega odbora ter o revizijah, povezanih z EU, ki so jih opravile vrhovne revizijske institucije Nemčije, Češke republike, Italije in Poljske.
 
Na koncu sestanka je bilo predsedstvo Kontaktnega odbora predano predsedniku vrhovne revizijske institucije Poljske, ki bo leta 2019 gostila sestanek Kontaktnega odbora v Varšavi.