Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

2022​​Sestanek kontaktnega odbora vodij vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije in Evropskega računskega sodišča v Luxembourgu 3. in 4. maja 2022

​​CC_2022_Logo.png

Letni sestanek kontaktnega odbora za leto 2022 je v Luxembourgu gostilo Evropsko računsko sodišče, ki mu je tudi predsedovalo. Sestanka so se kot dejavni opazovalci udeležili tudi predstavniki pobude SIGMA in vrhovnih revizijskih institucij (VRI) držav kandidatk.

Po letu 2019 je bil to prvi sestanek vodij VRI s fizično prisotnostjo, saj je bil novembra 2021 organiziran le spletni dogodek na visoki ravni. Glavna razprava je bila osredotočena na strateške naloge in izzive VRI EU pri ocenjevanju (dodane) vrednosti mehanizma za okrevanje in odpornost na nacionalni ravni in ravni EU. Generalna direktorica Evropske komisije in vodja projektne skupine za okrevanje in odpornost Céline Gauer je v svojem osrednjem govoru predstavila uvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost, ki trenutno poteka, ter napredek pri njegovem izvajanju. Poudarila je tudi splošne in prihodnje izzive ter morebitne priložnosti, ki jih ta novi instrument ponuja.

Na sestanku so svoje prispevke o zaključenem, tekočem in načrtovanem revizijskem delu v zvezi z mehanizmom za okrevanje in odpornost ter svojih nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost predstavili tudi Ioannis Sarmas (VRI Grčije), Mauro Orefice (SAI Italije), Bart Andriessens (VRI Belgije), Kay Scheller (VRI Nemčije), Mindaugas Macijauskas (VRI Litve), Rolands Irklis (VRI Latvije) in Sami Yläoutinen (VRI Finske). Prispevki so zajemali različne teme in vidike, od različnih vrst revizij in metodoloških pristopov do specifičnih vprašanj na zadevnih področjih politike ter bolj tematskih in medsektorskih vprašanj, kot so zeleno označevanje, postopki javnega naročanja in finančna/proračunska tveganja.

Med razpravami, ki so sledile in so jih vodili Helena Lindberg (VRI Švedske), Arno Visser (VRI Nizozemske) in Ivana Maletić (članica Sodišča), so se udeleženci dotaknili vrste kompleksnih vprašanj, kot so dopolnjevanje in dodana vrednost mehanizma za okrevanje in odpornost, nacionalno financiranje, odgovornost in dodelitev odgovornosti na ravni EU in nacionalni ravni ter posebna vloga VRI kot neodvisnih institucij v okvirih kontrole in revizije. VRI so na podlagi svojih začetnih ugotovitev poudarile pomen vzpostavitve ustreznih sistemov spremljanja in kontrole.

Glede na trenutne razmere je bil del sestanka posebej namenjen spremembi paradigme, ki sta jo povzročila kriza zaradi COVID-19 in invazija na Ukrajino. Predsednik VRI Ukrajine Valeriy Patskan je občinstvo nagovoril prek videokonference in poročal o razmerah v svoji državi. Izrazil je svoje želje in upanja za obdobje po vojni, ko bo za obnovo in reformo države in njenih institucij potrebno sodelovanje z zahodnimi partnericami Ukrajine. Poleg tega se je kontaktnemu odboru zahvalil za hiter odziv v podporo ciljem Ukrajine.

Drugi del posebnega dela je v uvodu predstavila Nathalie Tocci, direktorica organizacije Istituto Affari Internazionali in nekdanja posebna svetovalka visokega predstavnika EU Josepa Borrella in visoke predstavnice Federice Mogherini. Preučila je različne elemente, ki so privedli do invazije na Ukrajino, in različne vidike, ki jih je treba upoštevati. Poudarila je pomen celovitejšega/celostnejšega pristopa k neodvisnosti in varnosti EU za obravnavanje izzivov, s katerimi se srečuje EU, ne glede na to, ali so posledica pandemije COVID-19, vojne v Ukrajini ali podnebnih sprememb.

Naslednji sestanek kontaktnega odbora bo leta 2023 gostila VRI Portugalske, ki mu bo tudi predsedovala.​ 

To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.