No

Kontaktni odbor je avtonomen, neodvisen in nepolitičen zbor vodij vrhovnih revizijskih institucij držav članic Evropske unije in Evropskega računskega sodišča. Deluje kot forum za razpravo in obravnavo zadev skupnega interesa v zvezi z EU.

Kontaktni odbor se zato zavezuje, da bo:

  • spodbujal dialog in sodelovanje na področju revizije in z njo povezanih dejavnosti,
  • oblikoval in zagovarjal skupna stališča o aktualnih vprašanjih na področju revizije in odgovornosti ter
  • nudil podporo vrhovnim revizijskim institucijam svojih članic in vrhovnim revizijskim institucijam držav v okviru širitvene politike EU.

Kontaktni odbor s spodbujanjem sodelovanja med svojimi članicami prispeva k uspešni zunanji reviziji in odgovornosti v EU in k izboljšanju finančnega poslovodenja in dobrega upravljanja EU v korist njenih državljanov.