Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

Poslanstvo kontaktnega odbora

 
Kontaktni odbor je avtonomen, neodvisen in nepolitičen zbor vodij vrhovnih revizijskih institucij držav članic Evropske unije in Evropskega računskega sodišča. Deluje kot forum za razpravo in obravnavo zadev skupnega interesa v zvezi z EU.
 
Kontaktni odbor se zato zavezuje, da bo:
  • spodbujal dialog in sodelovanje na področju revizije in z njo povezanih dejavnosti,
  • oblikoval in zagovarjal skupna stališča o aktualnih vprašanjih na področju revizije in odgovornosti ter
  • nudil podporo vrhovnim revizijskim institucijam svojih članic in vrhovnim revizijskim institucijam držav v okviru širitvene politike EU.  
 
Kontaktni odbor s spodbujanjem sodelovanja med svojimi članicami prispeva k uspešni zunanji reviziji in odgovornosti v EU in k izboljšanju finančnega poslovodenja in dobrega upravljanja EU v korist njenih državljanov.
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.